EȘTI ȘOMER SAU VREI UN ALT LOC DE MUNCĂ? IATĂ CE POȚI GĂSI ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

328 de locuri de muncă disponibile  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 328 de locuri de muncă, din care:

  • 34 pentru persoanele cu studii superioare;
  • 243 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii;
  • 51 de posturi pentru muncitorii necalificaţi.

Dintre acestea menţionăm:

electrician întreținere și reparații, confecționer articole textile, lăcătuș mecanic, mecanic auto, operator mașini unelte comandă numerică, șofer transport marfă, bucătar, ospătar, cofetar, instalator rețele de distribuție, mecanic auto, mașinist la mașini pentru terasamente, casier, montator subansamble, agent securitate, agent curățenie, lucrător comercial, vânzător, asistent medical generalist, infirmier, consilier orientare privind cariera, expert jurist, contabil, inginer mecanic, expert relații sociale, lucrător gestionar, responsabil proces, inginer mecanic, expert relații sociale, inginer instalații construcții, inginer chimist, recepționer hotel, tehnician în industria materialelor de construcții, specialist relații publice și muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea persoane fizice/locuri de muncă vacante;

-sediul AJOFM Dâmbovița – Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr.1A precum și punctele de lucru din Moreni, Pucioasa, Găești, Băleni și Titu, tel. 0245/615932.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița