FACIAS, SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMUL MINISTRU

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMUL MINISTRU
FACIAS, solicitare pentru premierul Nicolae Ciucă: identificați și sancționați vinovații pentru întârzierea implementării Directivei 2019/2161 pentru protecția consumatorilor
Stimate Domnule prim-ministru,

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) vă solicită să identificați persoanele responsabile pentru neimplementarea până la această dată a Directivei europene 2019/2061 din 27 noiembrie 2019, care ar fi avut o contribuție majoră în materia protecției consumatorilor, oferind cetățenilor români posibilitatea de a solicita măsuri reparatorii în cazul unor clauze abuzive impuse de comercianți.

Așa cum probabil știți, termenul-limită pentru transpunerea în legislația internă a acestei Directive a fost 28 noiembrie 2021, dată la care noile norme legale ar fi trebuit să fie adoptate. La mai bine de două luni distanță abia suntem în situația în care proiectul de lege este în dezbatere publică.

Adoptarea și intrarea în vigoare a acestor noi norme ar fi contribuit la asigurarea cadrului legislativ care să permită sancțiuni mai dure agenților economici pentru impunerea de clauze abuzive în contractele cadru.

Responsabilitatea elaborării proiectului de lege pentru transpunerea în legislația internă a Directivei 2019/2061 aparține Ministerului Economiei, același minister care astăzi este obligat să protejeze consumatorii în fața numărului uriaș de facturi ilegale la energie electrică și gaze. Scopul directivei sus-menționate este tocmai acela de a introduce sancțiuni cu adevărat eficiente și proporționale cu practicile comerciale incorecte și care să descurajeze și să pedepsească aspru încălcările normelor comerciant-consumatori, care ar fi produs efecte și în cazul furnizorilor de energie electrică și gaze naturale.

Având în vedere gravitatea situației și prejudiciile aduse cetățenilor români, FACIAS vă solicită să identificați și să prezentați public lista celor responsabili de întârzierea transpunerii în legislația internă a Directivei 2019/2061, precum și sancțiunile aplicate acestora.

Domnule prim-ministru,

Cei care se fac vinovați pentru această întârziere trebuie să fie trași la răspundere! În contextul actual, în lipsa acestei legislații instituțiile statului responsabile cu protecția consumatorilor au avut la îndemână instrumente mai puțin eficiente pentru a-i proteja pe aceștia în fața practicilor comerciale incorecte și pentru a descuraja în viitor un astfel de comportament neloial în relația comercianților cu consumatorii.

În plus, procedura de implementare a Directivelor europene în legislația internă este una dramatică, România fiind unul dintre statele UE cu cele mai multe avertismente și scrisori de punere în întârziere din partea Comisiei Europene pentru neconformarea la standardele legislative comunitare.

Așteptăm cu interes răspunsul public al domniei-voastre.

FUNDAȚIA PENTRU APĂRAREA CETĂȚENILOR
ÎMPOTRIVA ABUZURILOR STATULUI

Biroul de Presă FACIAS