FIRMELE PRIVATE DIN JUDEȚ POT ÎNCHEIA PARTENERIATE CU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ȘCOLARIZAREA VIITORILOR ANGAJAȚI!

În atenția operatorilor economici din județul Dâmbovița

În județul Dâmbovița, 21 de unități de învățământ profesional și tehnic școlarizează elevi cuprinși în peste 380 de clase, cu diverse calificări profesionale corelate cu piața muncii la nivel local, județean sau național.

Pentru că în perioada următoare se realizează fundamentarea proiectului planului de școlarizare, sunt așteptate propunerile din partea operatorilor economici care doresc forță de muncă calificată cu privire la numărul de locuri pentru învățământul profesional și tehnic, învățământul profesional, inclusiv cel dual cu perioadă de şcolarizare de trei ani pentru obținerea nivelului trei de calificare.

Modelele de solicitări de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi dual sunt publicate pe www.isj-db.ro la sectiunea Admitere învățământ liceal, profesional și dual

Rugăm operatorii economici de pe raza județului Dâmbovița să vină în întâmpinarea unităților de învățământ și să prezinte nevoia reală de forță de muncă pe un termen scurt și mediu, astfel încât pe baza solicitărilor acestora, structura învățământului liceal, profesional și dual să răspundă dinamicii actuale a societății.

Pentru orice informații suplimentare vă puteți adresa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Inspector școlar general,

Prof. Sorin ION