FORMARE PROFESIONALĂ LA AJOFM DÂMBOVIȚA

Persoanele cu studii incomplete beneficiază de măsuri specifice de încadrare pe piața forței de muncă.