GARDA DE MEDIU DÂMBOVIȚA INTERVINE ÎN PROBLEMA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE! SANCȚIUNI DRASTICE PENTRU CEI CARE DAU FOC!

În ultima perioadă, pe fondul lipsei precipitațiilor, a unor lucrări agricole de primavară și a nerespectării măsurilor de prevenire, a avut loc o creștere semnificativă a incendiilor de vegetaţie uscată.
Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu atrage atenția cetățenilor că este interzisă incendierea resturilor vegetale, a miriștilor, a terenurilor arabile și a pajiștilor permanente în scopul curățării terenurilor. Nerespectarea dispozițiilor prevăzute de lege se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv 25.000 – 50.000 de lei pentru persoane
juridice. Totodată, facem precizarea că incendierea în ariile naturale protejate este interzisă și constituie infracțiune, fiind pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 de lei la 60.000 de lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală. Arderile controlate se pot face doar în situația în care Direcția Fitosanitară a identificat și confirmat pe teren o boală, cu impunerea măsurilor pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului. Această normă nu se aplică însă în ariile naturale protejate.

 Arderea resturilor vegetale afectează calitatea solului și a aerului, contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră și la producerea de disconfort populației. Garda de Mediu Dâmbovița nu va mai tolera astfel de practici, urmând să înceapă aplicarea de sancțiuni contravenționale în cazul celor care nu respectă normele legale în vigoare”, a precizat Vlad Drugă, comisar șef al Gărzii de Mediu, Comisariatul Județean Dâmbovița.

Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu este preocupat în permanență de asigurarea securității mediului, prin acțiuni de prevenire a riscurilor și de limitare a amenințărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilității solului și altele.
Biroul de Presă al Gărzii de Mediu Dâmbovița