GREVĂ DE AVERTISMENT ÎN ȘCOLILE DÂMBOVIȚENE! URMEAZĂ GREVA GENERALĂ!

Peste o sută de mii de salariați în învățământ din întreaga țară au fost în grevă de avertisment miercuri, 17 mai, între orele 11.00-13.00. În județul Dâmbovița, potrivit datelor transmise de președintele Sindicatului Liber Învățământ  Dâmbovița, prof. Marius Popescu, au semnat pentru greva de avertisment aproximativ 3500 de membri de sindicat, ceea ce reprezintă un procent de 77,6% dintre profesorii care sunt înscriși. Deasemenea, 506 persoane nu au fost de acord cu participarea la grevă, reprezentând un procent de 12,42% din totalul membrilor, în vreme ce alți 10% dintre dascăli sau personalul auxiliar din sindicat nu s-au exprimat pe această temă. Numărul celor participanți la greva de avertisment în județul Dâmbovița este peste media pe țară de 71, 29%. Pe parcursul grevei profesorii au rămas la catedre și au supravegheat elevii, fără a presta activitate didactică.

Următorul pas după greva de avertisment este greva generală, programată începând de luni, 22 mai. Cursurile vor fi suspendate pe termen nelimitat.

Iată principalele revendicările sindicaliștilor din învățământ:

Majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic; Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației; Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic; Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ; Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.); Creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii; Eliminarea anomaliilor existente în salarizarea personalului didactic de conducere, îndrumare și control; Renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.