IATĂ NOUL MODEL DE DECLARAȚIE PENTRU STAREA DE ALERTĂ

Model declarație pe propria răspundere pentru deplasarea în afara localității pe perioada STĂRII DE ALERTĂ

Potrivit Hotărârii CNSU nr. 24/14.05.2020, se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea pentru comercializarea de produse
agroalimentare de către producătorii agricoli;
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei
proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente
necesare pentru obținerea unor drepturi;
f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri
în centrele de tratament;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum
îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță;
i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale
desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj,
alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu
un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de
distanțare socială;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau
alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

SURSA: INSTITUȚIA PREFECTULUI DÂMBOVIȚA