„ÎMPREUNĂ DE CRĂCIUN” – PROIECT EDUCAȚIONAL LA COLEGIUL VLADIMIR STREINU DIN GĂEȘTI

„Împreună de Crăciun” este denumirea unui proiect realizat de cadrele didactice din cadrul Colegiului Național Vladimir Streinu din Găești având ca scop dezvoltarea personală și adaptarea elevilor la nevoile comunității, dezvoltarea încrederii în potențialul personal, lărgirea orizontului de cunoaștere și cultivarea de valori și atitudini de calitate. În cadrul acestui program au avut loc activități artistice din domenii precum pictură, muzică, design sau dans. Proiectul s-a desfășurat în perioada 1-20 decembrie 2021.

Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.

Albert Einstein

3. INSTITUȚIA COORDONATOARE:  Colegiul Național Vladimir Streinu, Găești.

4. PARTENERI/COLABORATORI: Asociația de Părinți Vladimir Streinu Junior 13, Consiliul Școlar al Elevilor CNVS.

5. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: Profesor Emanuela Nicolae, Profesor Cristian Șerbănescu, Profesor Elena Puchianu, Profesor Iordache Aurelia, Profesor Lidia Vasilache.

6. SCOP: În contextul nevoii de dezvoltare a unor abilități de relaționare, de autocunoaștere și interrelaționare a elevilor, de cultivare a unor valori și atitudini menite să contribuie la dezvoltarea simțului creator, estetic și practic al acestora, cadrele didactice ale Colegiului Național Vladimir Streinu din Găești și-au propus organizarea unor activități artistice din domenii diverse, precum pictură, muzică, design sau dans, în cadrul proiectului “ÎMPREUNĂ DE CRĂCIUN” .

Activitățile integrate în proiectul au ca scop dezvoltarea personală și adaptarea elevilor la nevoile comunității, relaționarea și integrarea socială, încrederea în potențialul personal, respect față de sine și de ceilalți, cultivarea de valori și atitudini de calitate, dezvoltarea competențelor cognitive și creative, lărgirea orizontului de cunoaștere și asigurarea cadrului competițional pentru creșterea performanțelor artistice.