ÎN ATENȚIA MUNCITORILOR DIN CONSTRUCȚII CARE LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE

Autoritatea Europeană a Muncii a publicat un nou ghid de informare pentru muncitorii detașați din sectorul construcțiilor, în care se oferă informații despre drepturile acestor lucrători și despre acțiunile pe care trebuie să le întreprindă înainte și în timpul detașării, dar și dacă întâmpină anumite probleme în perioada în care sunt plecați din țară. Broșura este disponibilă în 40 de limbi diferite, inclusiv în toate limbile de circulație din UE.

Astfel, este important de știut că lucrătorilor detaşați li se aplică următoarele condiții de

muncă şi de încadrare în muncă ale statului membru gazdă:

-remunerația, inclusiv plata orelor suplimentare;

-numărul maxim de ore de lucru și perioadele minime de repaus;

-concediul anual minim plătit;

-sănătatea, securitatea și igiena la locul de muncă;

-condițiile de angajare (de exemplu, angajarea de personal temporar prin agenții);

-condiţiile pentru femei gravide, pentru femei care au născut recent, pentru copii și pentru tineri (sub 18 ani);

-egalitatea de tratament şi alte norme de prevenire a discriminării;

-condiţiile de cazare, dacă sunt asigurate de către angajator;

-indemnizațiile şi rambursarea cheltuielilor pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie, masă și cazare in statul membru gazdă.

Ce trebuie să faceți ca lucrător detașat?

-să obțineți documentul portabil A1″ (DP A1), care atestă că sunteți acoperit de sistemul de securitate socială din statul membru de origine; angajatorul trebuie să-l solicite în numele angajatului de la instituţia de asigurări sociale din statul membru de origine;

-dacă detaşarea durează mai mult de 3 luni, trebuie să vă înregistrați la autorităţile din statul membru gazdă. Timpul petrecut în cadrul detaşării nu vă dă dreptul la şedere permanentă.

-să vă informați cu privire la contractele colective de muncă: îin funcţie de statul membru gazdă şi de statul membru al angajatorului, contractele colective de muncă pot garanta anumite drepturi.

Dacă sunteţi cetăţean UE, al Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) sau al Elveţiei, nu aveţi nevoie de permis de muncă.

Nu este necesară recunoașterea calificărilor profesionale. Ar putea fi totuși necesar să daţi o declarație scrisă pentru anumite competenţe profesionale, de exemplu pentru a opera macarale, ascensoare speciale sau mașini de găurit.

Nu trebuie să vă înregistrați la autorităţile de securitate socială din statul membru gazdă, fiind în continuare asigurat în statul membru de origine. În timpul detașării nu acumulaţi niciun fel de drept suplimentar de securitate socială, cum ar fi drepturi la pensie sau dreptul la prestații de şomaj în statul membru gazdă.

Ce puteți face dacă întâmpinați probleme în timpul detașării?

Dacă nu ați primit salariul sau nu aţi primit salariul întreg, puteţi să încercaţi să:

-rezolvaţi problema, atât cu angajatorul dumneavoastră din statul membru de origine, cât şi cu contractantul din statul membru gazdă, deoarece ambii pot fi considerați răspunzători pentru respectarea acestor obligaţii;

-să contactaţi inspectoratul de muncă din statul membru gazdă sau de origine şi să depuneți o plångere sau să iniţiaţi o procedură judiciară. Acest lucru se poate face chiar și după încheierea perioadei de detaşare şi din statul membru de origine.

-să contactați ataşatul român pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României.

Pentru mai multe informaţii, vizitați site-ul Your Europe și, pentru ajutor, consultaţi lista

administrațiilor naționale disponibilă pe acest site: https://europa.eu/youreurope.

Toate informațiile privitoare la detașarea lucrătorilor în străinătate sunt disponibile și pe pagina principală a site-ului ITM Dâmbovița.

Cu consideraţie,

Marius LIXANDRU

Inspector şef