INAUGURAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL VLĂSCENI, COMUNA POTLOGI