ÎNCĂ NU AI GĂSIT UN LOC DE MUNCĂ? ACUM SUNT 205 POSTURI VACANTE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție lista cu posturi vacante la agenții economici din județ. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița oferă celor interesați toate detaliile disponibile.

„Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 205 locuri de muncă, din care:

29 pentru persoanele cu studii superioare;

132 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii;

44 de posturi pentru muncitorii necalificaţi.

Dintre acestea menţionăm:
– mecanic auto, lăcătuș mecanic construcții metalice, bucătar, mașinist la mașini pentru terasamente, sudor, macaragiu, stivuitorist, electrician montare și reparații linii, instalator încălzire și centrale termice, ospătar, confecționer articole textile, agent securitate, agent curățenie, lucrător comercial, vânzător, șofer, consilier orientare privind cariera, administrator rețea calculatoare, director economic, expert achiziții publice, gestionar depozit, formator, expert jurist, responsabil proces, programator fabricație, șef sector industria extractivă, muncitor necalificat în construcții și muncitor necalificat în industria confecțiilor textile.

Detalii suplimentare se pot obţine:
-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea persoane fizice/locuri de muncă vacante;
-sediul AJOFM Dâmbovița – Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr.1A precum și punctele de lucru din Moreni, Pucioasa, Găești, Băleni și Titu, tel. 0245/615932.”

SURSA: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița