INCIDENȚA COVID -19 ÎN DÂMBOVIȚA! LOCALITĂȚILE CORNĂȚELU, GURA FOII ȘI MALU CU FLORI AU CAZURI PESTE 1,5 LA1000 DE LOCUITORI

Ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor H.G. nr. 729/2020 vă informăm că la nivelul județului Dâmbovița, la data de 01.09.2020 rata de incidență a cazurilor de COVID-19 cumulată în ultimele 14 zile a fost de 0,72/1000 de locuitori, sub pragul prevăzut de 1,5/1000 de locuitori.
În atare situație, activitatea instituțiilor de spectacole și/sau concerte, a cinematografelor, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc se poate relua cu respectarea măsurilor stabilite prin Ordinul comun nr. 3.142/31.08.2020 al Ministrului Culturii și nr. 1.495/01.09.2020 al Ministrului Sănătății, publicat în M.O nr. 801/1.09.2020, respectiv Ordinul comun nr. 1.493/2.788/149/31.08.2020 publicat în M.O. nr. 802/01.09.2020.
De asemenea, vă informăm că un număr de 3 unități administrativ teritoriale au înregistrat o rată de incidență mai mare de 1,5/1000 de locuitori, respectiv, comuna Cornățelu cu o rată de 2,28/1000 de locuitori, Gura Foii cu o rată de 2,28/1000 de locuitori și Malu cu Flori cu o rată de 1.84/1000 de locuitori.
Întrucât pe raza acestor unități administrativ teritoriale nu au fost identificate instituții și agenți economici care să desfășoare activități ce intră sub incidența hotărârii de guvern mai sus menționate, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița nu a avut în analiză măsuri de restricționare sau închidere a unor activități, păstrându-se un grad ridicat de alertă în monitorizarea cazurilor de infectare cu SARS-CO-v2..
Potrivit dispozițiilor art. II din H.G. nr. 729/2020 următoarea analiză a ratei de incidență se va efectua după 7 zile, respectiv la data de 08.09.2020.

Biroul de presă al Instituției Prefectului-județul Dâmbovița