„Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, cu sediul în  Mun. Târgoviște, str. Revoluției,
nr.1-3, jud. Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița
(A.P.M): nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune
evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra
corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul ”Înființarea unui centru de colectare a
deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgoviște, județul
Dâmbovița” propus a fi amplasat în Mun. Târgoviște, Șoseaua Găești, T9,
P39, jud. Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la  A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea
Ialomiţei, Nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet:
http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de
internet a autorității competențe pentru protecția mediului.