ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNICAT DE PRESĂ

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Târgoviște, noiembrie 2022

INFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

    1. Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.A.1.

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a proiectului: 3.830.913,04 lei.

    1. Data începerii și finalizării proiectului: 20.10.2022 – 19.06.2024.

    2. Codul proiectului: C3I1A0122000018.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.