INSTITUȚIA PREFECTULUI DÂMBOVIȚA SOMEAZĂ COMPANIA DE APĂ SĂ REZOLVE PROBLEMELE CU APA PENTRU DÂMBOVIȚENI!

În contextul situațiilor de criză generate de efectele pandemiei de COVID-19 sau de recrudescența fenomenelor meteorologice manifestate în ultima perioadă, de la secetă pedologică, la secetă hidrologică, inundații, alunecări de terenuri etc., Prefectul Județului Dâmbovița a solicitat în mod expres tuturor furnizorilor de servicii de utilitate publică (energie electrică, gaze, apă, canal, transport persoane) să-și adapteze programele de funcționare și de intervenție în caz de avarie, astfel încât populația să nu aibă de suferit și să beneficieze în mod constant și la parametrii optimi de aceste servicii.

Dacă unii furnizori de servicii de utilitate publică au înțeles importanța și natura serviciului prestat către populație, același lucru nu poate fi constatat și la operatorul economic care furnizează servicii de alimentare cu apă, canalizare în județul Dâmbovița, în speță, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița.

Furnizarea de servicii în regim de continuitate și la parametrii tehnici care să satisfacă nevoile populației constituie regula, iar furnizarea cu intermitențe sau în parametrii care fac inutilizabil serviciul în cauză, trebuie să fie o excepție.

Avariile numeroase, opririle accidentale sau controlate, furnizarea apei după anumite orare în comunele Dragodana, Lucieni, Raciu, Bucșani, Aninoasa, Șotânga, Valea Lungă, Iedera, Cândești Deal și Tătărani, unde populația din 27 de localități are restricții majore în furnizarea acestui serviciu, creează un real pericol pentru sănătatea populației în condițiile în care igiena personală este una din măsurile primordiale în combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

Somăm pe această cale conducerea Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița să depună toate diligențele pentru înlăturarea acestor carențe și să manifeste o maximă responsabilitate în furnizarea acestui serviciu întrucât, dincolo de relațiile contractuale pe care le are față de consumatori, furnizarea apei potabile și evacuarea apelor uzate este un deziderat de sănătate publică.

Biroul de presă al Instituției Prefectului-județul Dâmbovița