INSTITUȚIILE PUBLICE, OBLIGATE SĂ AFIȘEZE PE SITE SALARIILE ANGAJAȚILOR

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le reamintește autorităților și instituțiilor publice normele privind transparența veniturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice. Conform Legii nr. 153/2017, art. 33, al. 1, acestea trebuie să publice și să păstreze la loc vizibil, la sediul propriu și pe pagina proprie de internet o listă a tuturor funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Autoritățile sunt obligate să reînnoiască aceste informații, anual, în zilele de 31 martie și 30 septembrie.

Lista publicată trebuie să conțină următoarele informații:

a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;

d) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

e) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Inspectoratul Teritorial de Muncă are competenţa de a constata şi sancţiona nerespectarea acestor prevederi care atrag răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză. Sancțiunile constau în amenzi care pot fi cuprinse 5.000 şi 10.000 lei.

Cu consideraţie,

Marius LIXANDRU

Inspector şef ITM Dâmbovița