ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE… DAR CU CE? AVOCATUL POPORULUI CERE LĂMURIRI ÎN NUMELE PĂRINȚILOR ȘI AL ELEVILOR!

Avocatul Poporului solicită Ministerului Educației și Cercetării să clarifice mai multe aspecte privind interpretarea și aplicarea Ordinului nr. 4135/2020
În ultimele zile, Avocatul Poporului a primit mai multe petiții în care au fost exprimate temeri referitoare la desfășurarea actului de predare-învățare-evaluare în mediul online, astfel cum este acesta reglementat prin Ordinul MEC nr. 4135/2020, dar și aspecte care vizează lipsa infrastructurii necesare desfășurării cursurilor, atât pentru
elevi, cât și pentru cadrele didactice. Printre sesizările primite de Avocatul Poporului se numără și cea formulată de Consiliul Național al Elevilor, organizație împreună cu care instituția noastră desfășoară
un proiect referitor la accesul efectiv la educație al tuturor copiilor.
Având în vedere rolul Avocatului Poporului de garant constituțional al
drepturilor și libertăților, acesta solicită ministrului educației și cercetării lămurirea următoarelor aspecte:
• Pornind de la dispozițiile art. 10 lit. h) din Ordin, respectiv „cadrele didactice participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării, ISJ/ISMB și conducerea unității de
învățământ”, care este orizontul de timp în care se vor efectua aceste instruiri și modalitatea concretă în care vor avea loc? Există în bugetul Ministerului Educației și Cercetării fonduri pentru astfel de cursuri de pregătire a tuturor cadrelor didactice din România?
• Având în vedere că învățământul preuniversitar în România este obligatoriu și gratuit, cum își propune Ministerul Educației și Cercetării să identifice și să valorifice sursele de finanțare necesare achiziționării terminalelor de tip desktop, laptop, tabletă sau telefon inteligent necesare desfășurării actului de predare-învățare-evaluare în mediul online?
• Ce soluții urmează a fi identificate pentru familiile cu mai mulți copii, cu un singur terminal de tip desktop, laptop, tabletă, telefon inteligent și care sunt nevoiți să-l utilizeze în același timp, având în vedere programul activităților didactice al acestora?
• Care este modalitatea prin care Ministerul Educației și Cercetării înțelege să gestioneze situația lipsei de acoperire a semnalului GSM pentru serviciile de voce și date în anumite comunități rurale din România?
• Ce modalități de suportare a costurilor pentru serviciile de internet are în vedere Ministerul Educației și Cercetării?
• Deține în prezent Ministerul Educației și Cercetării o situație statistică
referitoare la numărul elevilor din mediul rural și gradul de accesibilitate al acestora la terminalele de tip desktop, laptop, tabletă și telefon inteligent și la serviciile de voce și date? Dacă nu, în cât timp consideră că va avea aceste date?
• Dat fiind ca Ordinul Ministrului nu precizează, solicităm Ministerului Educației și Cercetării să clarifice situațiile în care actul de predare-învățare-evaluare în mediul online devine obligatoriu.
București, 24 aprilie 2020.