ITM DÂMBOVIȚA AVERTIZEAZĂ ASUPRA CANCERULUI PROFESIONAL

Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume. Conform informaţiilor de pe site-ul Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, acesta a stat la baza a 53% din totalul deceselor asociate muncii, survenite în țările dezvoltate. UE înregistrează, în fiecare an, aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă, ceea ce cauzează aproximativ 80 000 de decese anual.
Potrivit Eurostat, peste 30 de milioane de tone de substanțe cancerigene, mutagene și reprotoxice sunt produse anual în Europa. La acestea se adaugă agenți biologici și factori fizici/organizaționali care pot provoca cancer. Iar unele tipuri de neoplasm legate de muncă, cum ar fi cancerul pulmonar, au o rată ridicată a mortalității. Boala este în general asociată cu un debut rapid al dizabilității și un grad ridicat de suferință. În contextul gravității acestor maladii și al numărului mare de lucrători expuși, se impun acțiuni coordonate pentru protejarea sănătății lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin conştientizarea tuturor riscurilor generate de agenţii cancerigeni şi mutageni, precum și asupra măsurilor de prevenire și control aferente.
În acest sens, Comisia Europeană a lansat, anul trecut, „Planul Europei de combatere a cancerului”, inițiativă care vizează reducerea poverii cancerului pentru pacienți, familiile lor și sistemele de sănătate, abordând inegalitățile legate de cancer între statele membre și în interiorul acestora. CE urmăreşte actualizarea Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, care protejează lucrătorii împotriva riscurilor generate de expunerea la locul de muncă, prin stabilirea unor limite noi sau revizuite de expunere ocupațională, precum şi prin punerea în aplicare a acesteia. De asemenea, noul Cadru strategic de securitate și sănătate în muncă 2021-2027 stabileşte angajamente puternice pentru reducerea expunerii profesionale la substanțe chimice.
INSPECȚIA MUNCII, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă Județene desfășoară acţiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
Acțiunea se desfăşoară la angajatori din toate domeniile de activitate, care utilizează la locurile de muncă agenţi chimici cancerigeni sau mutageni clasificaţi în categoriile 1A şi 1B conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Europei, privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP), urmărindu-se în mod special întreprinderile mici şi mijlocii.

 

Lixandru Marius
Inspector Șef