ITM DÂMBOVIȚA: ÎN ATENȚIA SALARIAȚILOR DIN SECTORUL AGRICOL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le reamintește angajatorilor că, începând cu data de 1 iunie 2022, au obligația să transmită în Revisal modificările salariale prevăzute în Legea 135/2022.

Astfel, pentru salariații angajatorilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități în sectorul agricol și în industria alimentara, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 de lei lunar, asta fără a include indemnizațiile, sporurile sau alte adaosuri. Măsura face parte din pachetul de măsuri „Sprijin pentru România” și este similară măsurii aplicate în prezent în construcții.

Prevederile Legii nr. 135/2022 trebuie coroborate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia „Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”. Astfel, facem precizarea că valoarea minimă a remuneraţiei la care are dreptul zilierul care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional în sectorul agricol şi în industria alimentară este cea prevăzută la art. III alin. (1) şi (2) din Legea nr. 135/2022: (1) până la sfârșitul anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

La stabilirea acestor modificări se are în vedere codul CAEN de activitate al firmei angajatoare. Astfel, se încadrează următoarele coduri:

  • cod CAEN 01: agricultură, vânătoare și servicii anexe: 011 cultivarea plantelor nepermanente; -012 cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 cultivarea plantelor pentru înmulțire;014 creșterea animalelor; 015 activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); 016 activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;
  • cod CAEN 10: industria alimentară.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 905/2017, aceste modificări se transmit În Registrul General de Evidență a Salariaților, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.

În urma interogării, făcută de Inspecția Muncii, la data 30 mai 2022, a bazei de date privind Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic, ce conține informații conform transmiterilor efectuate de către angajatori, numărul total de contracte active cu tipul normă întreagă și salariu de baza lunar brut de 2.550 lei, pentru care este obligatorie operarea și aplicarea majorării salariale, este de 34.586 pentru Codul CAEN 01, respectiv 56.605, pentru codul CAEN 10.

 

Lixandru Marius

Inspector Șef