LOCALITATEA DOBRA IESE DIN CARANTINĂ!

OMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DÂMBOVIȚA

HOTĂRÂREA NR. 61/23.10.2020

privind propunerea ridicării carantinei zonale în satul Dobra din comuna Dobra, județul Dâmbovița

Având în vedere:

  • Avizul nr. 15713/23.10.2020 al Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, înregistrat la Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița cu nr. 24455/23.10.2020, de ridicare a carantinei zonale existente în localitatea Dobra, județul Dâmbovița;

  • Art. 3, lit. b), pct. (5) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

  • Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659587/09.10.2020 privind instituirea carantinei zonale în sat Dobra, comuna Dobra din județul Dâmbovița;

  • Hotărârea C.J.S.U. Dâmbovița nr. 41/09.10.2020 privind propunerea instituirii carantinei zonale în satul Dobra din comuna Dobra, județul Dâmbovița;

  • H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 61, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 23.10.2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se propune ridicarea carantinei zonale instituită pentru satul Dobra din comuna Dobra, județul Dâmbovița, începând cu data de 24.10.2020, ora 00.00.

Art. 2. Pe teritoriul UAT Dobra, se vor respecta măsurile prevăzute de H.G. nr. 856/2020 aferente situațiilor în care rata de incidență cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile este mai mare de 3/ 1000 locuitori, respectiv:

  1. este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise;

  2. sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

  3. este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;

  4. este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

  5. sunt interzise organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale.

Art. 3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Departamentului pentru Situații de Urgență în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind ridicarea măsurii de carantină zonală în satul Dobra din comuna Dobra, județul Dâmbovița.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA