LOCALITĂȚILE CÂNDEȘTI ȘI NUCET AU INCIDENȚA COVID PESTE LIMITA DE 3/1000 LOCUITORI! CINE URMEAZĂ ÎN TOPUL COVID?

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depăşirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativteritoriale: Cândești ( 3,72 cazuri/1000 locuitori), Nucet (3,5 cazuri/1000 locuitori).

Art.2. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativteritoriale: Dărmănești (2,13 cazuri/1000 locuitori), Doicești (2,12 cazuri/1000 locuitori), Găești (1.66 cazuri/1000 locuitori), Pietroșița (1,59 cazuri/1000 locuitori).

Art.3. Măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 22 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, respectiv până la data de 04 noiembrie 2020, inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1.

Art.4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai ComitetelorLocale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativteritoriale: Cândești, Nucet, Dărmănești, Doicești, Găești, Pietroșița.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA