LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

171 de locuri de muncă disponibile

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 171 de locuri de muncă, din care:

  • 7 pentru persoanele cu studii superioare;
  • 160 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii;
  • 4 de posturi pentru muncitorii necalificaţi.

Dintre acestea menţionăm:

instalator, lăcătuș mecanic, strungar universal, faianțar, dulgher, fasonator mecanic, operator chimist, casier, agent curățenie, bucătar, ospătar, barman, lucrător comercial, vânzător, șofer, inginer mecanic, medic specialist serviciul de ambulanță, asistent medical generalist, infirmier, inginer instalații pentru construcții, economist, controlor calitate, încărcător – descărcător, muncitor necalificat în construcții.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea persoane fizice/locuri de muncă vacante;

-sediul AJOFM Dâmbovița – Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr.1A precum și la punctele de lucru din Moreni, Pucioasa, Găești, Băleni și Titu, tel. 0245/615932.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița