LOCURI DE MUNCĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA! SUNT 659 DE POSTURI VACANTE!

659 de locuri de muncă disponibile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 659 de posturi vacante, din care:

– studii superioare – 48

– pentru persoanele calificate in diverse meserii – 436

– muncitori necalificati – 175

Dintre acestea menţionăm:

– mecanic auto, bucătar, montator subansamble, strungar universal, lăcătuș mecanic, lucrător bucătărie, cameristă hotel, electrician întreținere reparații, fierar – betonist, faianțar, agent curățenie, instalator încălzire centrală și gaze, sudor, conducător autospecială, dulgher, factor poștal, patiser, vânzător, coafor, cartonagist, cosmetician, frizer, croitor, electrician auto, ambalator manual, confecționer articole textile, stivuitorist, operator vânzări prin telefon, cofetar, oficiant poșta română, manichiurist, operator introducere validare date, casier trezorier, laborant dereminări fizico- mecanice, lucrător comercial, manipulant mărfuri, agent vânzări, lucrător operativ autocompactare, ospătar, tehnician energetician, asistent manager, consilier orientare în carieră, auditor intern, economist, inginer de sistem în informatică, formator, inginer autovehicule rutiere, specialist în domeniul calității, șef sector industria extractivă, inginer construcții mașini, asistent medical generalist, inginer zootehnist, responsabil proces, inginer mecanic, specialist resurse umane, medic veterinar, inginer industria alimentară, specialist marketing, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: metalurgie, confecții textile, construcții, asamblarea și sortarea pieselor.

Detalii suplimentare se pot obţine:
-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – locuri de muncă vacante;
Telefon: 0245/620635 și 0245/615932.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița