MĂSURI DE SPRIJIN ADOPTATE DE GUVERN PENTRU AGENȚII ECONOMICI! REÎNCADRAREA CELOR CARE VIN DIN ȘOMAJ TEHNIC, SUSȚINUTĂ DE STAT CU 45% DIN SALARIU!

 

Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2. Printre măsurile de sprijin se află și susținerea de către stat cu 45% din valoarea lunară a salariului, reîncadrarea în muncă a celor trimiși acasă cu șomaj tehnic.

(1) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajații care au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020 și cărora le sunt menținute raporturile de muncă ulterior reluării activității de către angajatori, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei părți din salariu, reprezentând 45% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 45% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
(2) Suma prevăzută alin. (1) se acordă în valoare brută pentru asigurarea unei parți din salariul angajatului, indiferent de durata programului de lucru stabilit de acesta cu angajatorul.
(3) Angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de 6 luni după împlinirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de durata suspendării contractului individual de muncă pe perioada stării de urgență.
(5) Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, optează fie pentru aplicarea prevederilor alin (1) fie pentru aplicarea art. XI din prezenta ordonanță.
Art. II – (1) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

O altă măsură vizează sprijinirea încardării în muncă a persoanelor tinere sau a celor cu vârsta de peste 50 de ani care au fost concediate în timpul stării de urgență.

Art. IV – (1) Prin excepție de la prevederile art. 85 alin.(1) din Legea nr. 76/2006 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 iunie 2020, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, prin concediere, în
perioada stării de urgenţă decretată sau a stării de alertă instituite, înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc
lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 lei.
(2) Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsa intre 16 și 29 de ani înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 lei.
(3) Angajatorii prevăzuți la alin.(1) și (2) au obligația menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.