MESAJUL Î.P.S. NIFON CU PRILEJUL ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI

Binecuvântare și dar dumnezeiesccopiii sunt expresia bunăvoinței, frumuseții si iubirii Creatorului, precum și cea mai importantă resursă a lumii noastre, fiindcă ei sunt cei care vor purta pe umerii lor responsabilitățile credinței și ale civilizației noastre de mâine.

   Ziua Internațională a Copilului constituie încă un prilej de a mulțumi, cu recunoștință, Bunului Dumnezeu pentru întreaga Sa grijă ce o manifestă față de noi, prin copiii pe care ni-i dăruiește, oferindu-ne astfel posibilitatea de a aprecia valorile familiei naturale așa cum se cuvine.

   Biserica noastră strămoșească consideră că grija față de fiii și fiicele noastre trebuie să se manifeste, mai cu seamă, în strădania de a-i învăța și a-i ajuta să trăiască valorile credinței noastre străbune, educându-i în spiritul ethosului românesc și creștin european.

   Biserica, Familia și Școala au o mare responsabilitate față de copii, cărora trebuie să le ofere, cu iubire, disponibilitate și dăruire, ca cea mai de preț comoară, principiile evanghelice ale vieții creștine și românești, care i-au călăuzit pe înaintașii noștri și care dau sens autentic vieții noastre.

   Perioada actualei pandemii a dus la numeroase disfuncționalități, limitări sau probleme pentru numeroși copii și familiile lor, mai ales pe tărâmul participării la sfintele slujbe și al educației religioase, al prezenței fizice în școli, ori probleme legate de lipsuri și de nevoi de tot felul. De aceea, Arhiepiscopia Târgoviștei s-a implicat recent, cu multă responsabilitate și generozitate, în susținerea acestora, mai ales în ajutorarea copiilor cu posibilități materiale reduse, atât pentru a putea avea acces la cursurile on line, prin oferirea de tablete electronice, cu internet gratuit, cât și prin alte proiecte cu caracter material și social.

   Cele mai de preț daruri pe care trebuie sa le oferim copiilor noștri, permanent, sunt: frumusețea sufletului nostru, bucuria care să-i însoțească în viața de zi cu zi, multă iubire și înțelegerecultura solidarității și a comuniunii, alături de credința în Dumnezeu.
   O copilărie fericită și împlinită se poate trăi numai în cadrul familiei naturale, în lumina credinței dăruite de Biserică, a culturii naționale și universale, precum și a științei oferite de Școală. De aceea, avem datoria de a oferi aceste daruri copiilor noștri, pentru ca lumea noastră de mâine să fie mai frumoasă și mai bună.

   Bunul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor ajutorul de a împărtăși toate cele bune copiilor noștri!

Cu binecuvântări,

† NIFON

Arhiepiscop şi Mitropolit