Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației alocă suma de 15 milioane de lei pentru a finanța finalizarea Planurilor Urbanistice Generale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin programul său anual, oferă finanțare unităților administrativ-teritoriale pentru elaborarea și actualizarea Planurilor Urbanistice Generale. În acest an, bugetul general, în valoare de 15.000.000 lei, va servi scopul de a finaliza aceste Planuri Urbanistice Generale în 397 de unități administrativ-teritoriale din 38 de județe.

Planul Urbanistic General reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea construcțiilor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să-și actualizeze la cel mult 10 ani Planul Urbanistic General, în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu derularea Programului privind elaborarea şi actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU).

”În acest an am schimbat strategia pentru a încuraja finalizarea, în cât mai multe localități, a acestor planuri urbanistice. Ministerul a primit cereri de finanțare de la 918 unități administrativ-teritoriale și vor fi finanțate, cu prioritate, cele 397 care și-au asumat să finalizeze, cu finanțarea din acest an, elaborarea acestora. Un Plan Urbanistic General actualizat va conduce la reducerea sarcinilor administrative și la limitarea perioadei de timp pentru implementarea investițiilor la nivel local”, a subliniat ministrul administrației, Cseke Attila.

Suportul financiar acordat de către MDLPA autorităților publice locale pentru finalizarea procesului de elaborare și actualizare a documentațiilor PUG vine în contextul necesității asigurării cadrului pentru implementarea unor noi concepte de dezvoltare urbană și locală care să faciliteze tranziția verde a localităților din România, dar mai ales pentru implementarea proiectelor ce vor fi finanțate din programele operaționale în perioada 2021-2027 sau din cadrul PNRR.

Serviciul Comunicare
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației