MOBILIZARE ÎN JUDEȚ PENTRU APLICAREA LEGII PRIVIND CARANTINA ȘI IZOLAREA

Instituția Prefectului Dâmbovița transmite următorul mesaj legat de măsurile care se impun odată cu intrarea în vigoare a Legii privind carantina și izolarea:

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin (2) și art.(8) alin (3)-(7) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, Prefectul județului Dâmbovița a solicitat conducerii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița, precum și a instituțiilor spitalicești din județ ( Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Spitalul Municipal Moreni, Spitalul Orășenesc Găești și Spitalul Orășenesc Pucioasa), stabilirea cu maximă celeritate a unei modalități de lucru împreună cu Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, cu privire la obligațiile ce le revin tuturor medicilor( medici spitale, medici de familie, medici ai CMI, medici competenți în medicina de întreprindere etc). De asemenea, a fost înștiințată Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița cu privire la aspectele solicitate, urmând a ne informa asupra măsurilor dispuse în acest sens.

Solicităm pe această cale tuturor dâmbovițenilor și întregului corp medical înțelegere și sprijin, întrucât numai acționând în mod unitar vom depăși această situație.

„În situația în care persoanele menționate la alin. (1) refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația declarată de acestea, precum și atunci când persoanele în cauză încalcă măsura carantinei pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Medicul sau, după caz, organele de control vor informa de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spațiul special desemnat de autorități, printr-o decizie cu caracter individual. Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege. Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, și se comunică de îndată persoanei în cauză. În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.”