MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCȚIONALE TÂRGOVIȘTE PRIN ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE ECOLOGICE – ETAPA I

COMUNICAT DE PRESĂ
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Târgoviște, Februarie 2023
“Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște
Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C10/runda 1
Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – Componenta 10 – FONDUL LOCAL, I.1 Mobilitate urbană durabilă I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante).
Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.
Valoarea totală a proiectului: 68.075.969,07 lei.
Data începerii și finalizării proiectului: 16.12.2022 – 16.04.2026
Codul proiectului: C10-1105.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.