MUNCA ÎN STRĂINĂTATE! ITM DÂMBOVIȚA EXPLICĂ CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE CONTRACTUL DE MEDIERE!

Inspecția muncii, prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița, informează cetățenii interesați de un loc de muncă în străinătate asupra condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească agenții care se ocupă de mediere, a modului în care trebuie încheiate contractele de muncă, dar și a riscurilor la care se expun persoanele aflate în această situație.

În ceea ce privește CONTRACTUL DE MEDIERE, trebuie precizat că acesta este un contract de natura civilă, care se încheie de către un agent de plasare, care nu are dreptul de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe, și cetățeanul român interesat de a se angaja în străinătate. Contractul de mediere trebuie să conțină denumirea angajatorului din străinătate și datele de contact ale acestuia, țara pentru care se face medierea în vederea angajării, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport și de locuit.

Înainte ca angajatul român să plece din țară, este obligatoriu ca acesta să semneze CONTRACTUL DE MUNCĂ, în limba română. Acesta trebuie să conțină datele de identificare ale angajatorului străin, durata angajării, condiţiile de angajare sau de încetare a angajării, durata timpului de muncă şi de repaus, salariu, sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale, moneda în care se efectuează plata, modalităţile de plată şi datele de plată a salariului, condiţiile de muncă şi de climă, condiţiile de cazare şi de asigurare a hranei, măsurile de sănătate şi securitate în muncă, asigurarea medicală şi de viaţă, acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces, condiţiile de transport şi de repatriere a salariaţilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces și datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în statul de destinaţie.

În cazul în care agentul de plasare nu include în contractul de muncă toate clauzele prevăzute de legea română și nici nu asigură încheierea acestuia și în limba română, agentul este obligat să suporte costurile aferente repatrierii cetăţenilor români în cauză, în baza documentelor justificative.

Soluționarea conflictelor de muncă, pentru nerespectarea prevederilor legislației muncii din statul unde cetățenii români desfășoară activități lucrative, este de competența instituțiilor abilitate din statul de destinație. Informații suplimentare, pot fi obținute de la Ambasada României din țara respectivă.

Mai multe detalii, despre munca în străinătate și lista agenților de plasare înregistrați la inspectoratele teritoriale de muncă, sunt disponibile pe pagina de internet inspectiamuncii.ro, la secțiunea NOUTĂȚI.

La aceeași secțiune, sunt disponibile și informații utile persoanelor interesate de un loc de muncă în Germania, drepturile de care beneficiază, modul în care pandemia de Coronavirus influențează condițiile de muncă și de viață și o listă a celor mai comune probleme cu care se confruntă angajații români în Germania, plus modul în care acestea pot fi soluționate. Angajații aflați deja în Germania pot obține mai multe date chiar în limba română, accesând linia telefonică națională, pusă la dispoziție prin proiectul sindicatelor germane ,,Faire Mobilität”, la numărul 0800 0005602.

Cu consideraţie,

Marius LIXANDRU

Inspector şef ITM DÂMBOVIȚA