NOI ECHIPAMENTE PENTRU OPERAREA ȘI INTREȚINEREA REȚELELOR DE APĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Cu ocazia semnării în data de 04.11.2021 a contractului de furnizare DB-CF-02-Furnizare utilaje si echipamente operationaleLot 2: 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special, din cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Dâmbovița, in perioada 2014-2020″, proiect cofinantat din fonduri de coeziune, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), în data de 08.11.2021, a fost susținută o conferință de presă la sediul Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița, cu participarea directorului general – domnul Adrian Dumitru, primarului municipiului Târgoviște – domnul Daniel Cristian Stan, președintelui Consiliului Județean Dâmbovița – domnul Corneliu Ștefan și a domnului Claudiu Popescu – Administrator Public ADI APA.

In cadrul acestei conferințe de presă, directorul general al CATD a prezentat contractul de furnizare CF02, care presupune furnizare de utilaje si echipamente pentru operarea si intretinerea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare din aria de operare a Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Târgoviște-Dâmbovița S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor Caietului de sarcini.

Procedura de achiziții a contractului DB-CF-02-Furnizare utilaje si echipamente operationaleeste împărțită în 2 loturi, având o valoare totală de 24.242.620 RON (fără TVA), din care valoarea contractului pentru lotul 2, este de 21.653.925 RON (fără TVA).

In cadrul contractului, vor fi furnizate următoarele utilaje și echipamente operaționale:

Autospecială vidanjoare combinată, 2 buc.

Autocurățitoare mică (voma), 2 buc.

Hidrocurățitor combinat, 4 buc.

Motopompă remorcabilă, 2 buc.

Pompe autoamorsante 90 mc/h, 3 buc.

Aspirator excavator, 1 buc.

Miniexcavator cu picon, 2 buc.

Buldoexcavator pe roți, 3 buc.

Miniîncărcător pe roți 75CP, 2 buc.

Instalație foraj orizontal D>200 mm, 1 buc.

Picamer demolator + motocompresor, 1 buc.

Tractor cu remorca basculabilă (5 tone), 2 buc.

Autoutilitară 5 locuri, 3 buc.

Autoutilitară cu platformă (4×4), 3 buc.

Autobasculantă 7,5 tone, 2 buc.

Platformă pentru transport utilaje minim 10 tone, 1 buc.

Cilindru compactor 1,5 tone, 2 buc.

Excavator multifuncțional pe roti, 1 buc.

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA