NOI ÎNDRUMĂRI BISERICEȘTI CARE SE APLICĂ DIN DATA DE 17 IUNIE 2020

    Având în vedere că, din 17 iunie 2020, o serie de limitări și
interdicții care privesc viața cetățenilor încetează, în consultare cu
autoritățile de stat competente, Patriarhia Română transmite următoarele
îndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din
țară, privind participarea credincioşilor la sfintele slujbe în
interiorul şi în exteriorul lăcaşurilor de cult:
    I. Accesul credincioşilor în lăcașurile de cult
1. Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii,
din duminici şi sărbători, se săvârşesc în interiorul bisericii, accesul
realizându-se în așa fel încât între credincioși să fie o distanță de 2
m în orice direcție (4 mp pentru fiecare credincios). Dacă numărul
credincioşilor este mai mare decât spațiul interior disponibil, ceilalți
credincioşi vor asculta slujba stând în exteriorul bisericii, slujba
fiind transmisă la difuzoare sau clericii vor săvârşi slujba în aer
liber (în curtea bisericii).
2. Pentru credincioşii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii,
distanța între ei va fi de 1,5 m în orice direcție.
3. În interiorul bisericii, folosirea măștilor de protecție este
obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția
slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la
strană.
4. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga
perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde
tuturor solicitărilor credincioşilor privind Spovedania, Împărtășania
individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Astfel,
se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi
duminică.
5. Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală şi
Spovedanie, în afara perioadelor în care se desfășoară slujbe în
biserică, vor respecta distanţa de 2 m, așteptând pe un singur rând.
Distanța de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la
intrarea în biserică până la părăsirea ei.
6. Persoanele având COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de
infecție, persoanele aflate în carantină, precum şi persoanele care au
avut contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu
pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor să rămână
acasă, pentru a nu răspândi boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin
intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea şi
Împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu
respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.
7. De asemenea, nu se permite accesul în lăcașul de cult persoanelor
care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree).
8. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi
asigurate prin angajaţi sau voluntari desemnați ai bisericii respective.
9. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în
biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de
persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește
vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară
de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității
bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să
rămână doar preotul și penitentul.
10. Credincioşii ortodocși români care nu pot participa fizic la
slujbele Bisericii pot urmări Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe
liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală la posturile TRINITAS TV şi
Radio TRINITAS ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau
transmisia.
    II. Folosirea spațiului liturgic
11. La intrarea şi ieșirea din biserică să nu fie necesară
atingerea/prinderea uşii cu mâna. Acolo unde este posibil, ușa de
intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita
intersectarea credincioșilor.
12. La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților,
lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit.
13. La intrarea în biserică, vor fi amplasate soluții de dezinfectare,
iar fiecare credincios care intră în biserică îşi va dezinfecta mâinile.
14. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică
sau în spaţiile anexe ale acesteia.
15. La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască
de protecţie şi mănuşi. Se va evita contactul direct al acestei persoane
cu credincioşii din biserică. Ca măsură de siguranţă (acolo unde locul
destinat pangarului nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea
unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea
inferioară.
16. Pentru accesul la lumânărar, se va evita aglomerarea de persoane,
prin păstrarea distanței fizice de 2 m.
    III. Desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârşirea Sfintei
Liturghii
17. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după
terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi, de asemenea,
curăţate.
18. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi
mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale şi medicale, respectiv
sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării
cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de
igienă şi protecție stabilite de autorităţi.
Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi
sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la
Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu
responsabilitate permanentă.
BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI.