NUMĂRUL SALARIAȚILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA A CRESCUT ÎN PLINĂ PANDEMIE! IATĂ CIFRELE DE LA I.T.M. DÂMBOVIȚA!

COMUNICAT DE PRESĂ

Evoluția numărului de angajați si de contracte individuale de muncă în județul Dâmbovița in perioada 01 martie – 1 noiembrie 2020 – cea mai grea perioadă din punct de vedere economic din județ in ultimii 20 de ani

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

În județul Dâmbovița avem un număr de 10401 angajatori, persoane fizice și juridice care au încheiat cu diferite persoane fizice, contracte individuale de muncă.

In contextul evoluției epidemiologice naționale, impactul economic al coronavirusului variază de la un sector industrial la altul și de la o întreprindere la alta. Perspectiva pierderii locurilor de muncă și a creșterii șomajului au exercitat presiuni mari asupra mijloacelor de subzistență ale multor cetațeni.

Incepând cu data de 17.03.2020, în România a fost instituită starea de urgență până la data de 17.05.2020, iar după jumătatea lunii mai și până în prezent, avem conform H.G.856 14/10/2020, stare de alertă.

Cu toate acestea, analizandu-se evoluția numărului de contracte individuale de muncă înregistrate de catre angajatorii din județul Dâmbovița în Registrul General de Evidentă a Salariaților în format electronic, în perioada 01 martie – 01 noiembrie 2020, arată că în județul nostru, la începutul lunii martie, erau un numar de 78568 salariati, cu un numar de 89058 contracte individuale de muncă, numărul acestora crescând încet dar sigur, astfel că la data de 01.08.2020 aveam 78878 salariati, cu un numar de 89675 contracte individuale de muncă.

Astăzi avem 80120 salariați cu un numar de 90139 contracte individuale de muncă, ceea ce înseamnă cu 1200 mai mult, față de luna martie 2020.

Printre societățile care au mai multi salariați și implicit mai multe contracte individuale de muncă astazi, decât la începutul pandemiei, se numără ARCTIC SA, NIMET SRL, SUN GARDEN SRL, ROMSTYL SRL, IMUT SA.

De aici rezultă ca o parte dintre angajatorii județului Dâmbovița, care activează în diferite ramuri precum industria confecțiilor textile, industria metalurgică, industria transporturilor, industria aparatelor electrocasnice, s-au adaptat rapid noilor contexte, cunoscând o creștere a numărului de salariați încadrați în muncă pe baza de contracte individuale.

In contextul epidemiologic actual, se constată și o creștere a angajatorilor care au optat pentru organizarea activităţii şi a desfăşurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, încheind cu salariații contracte de muncă specifice.

Rolul I.T.M Dâmbovița este acela de a veghea asupra relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, de a supraveghea piața și de a acţiona pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, furnizând informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de competenţă.

Cu consideraţie,

Lixandru Marius

Inspector Șef