Oportunități de finanțare pentru afacerile locale: Fundația Conservation Carpathia lansează programul de Granturi Mici

Brașov, 09 iulie 2024. Fundația Conservation Carpathia lansează programul de Granturi Mici pentru anul 2024 – 2025, dedicat sprijinirii antreprenorilor și întreprinderilor locale din zona Munților Făgăraș. Programul de finanțare, parte din Fondul Carpathia, are ca scop principal susținerea proiectelor care promovează o economie bazată pe natură și contribuie la conservarea pe termen lung a Munților Făgăraș.

Fondul Carpathia reprezintă o inițiativă de finanțare lansată de Fundația Conservation Carpathia pentru a sprijini financiar întreprinderile micro și mici din jurul Munților Făgăraș. Prin intermediul programului de granturi mici, organizația își propune să susțină dezvoltarea unei economii durabile, care să folosească în mod responsabil resursele naturale locale și să contribuie la crearea unui Parc Național în Munții Făgăraș.

Prin Fondul Carpathia, ne dorim să oferim un sprijin real și concret comunităților locale, promovând inițiative care valorifică natura și contribuie la dezvoltarea durabilă a Munților Făgăraș. Afacerile mici pot deveni motorul unei economii bazată pe natură, valorificând resursele naturale într-un mod responsabil.„, a declarat Istvan Szabo, Director Dezvoltare Afaceri Verzi, Fundația Conservation Carpathia.

Fondul Carpathia sprijină proiecte și activități în toate comunele din jurul Munților Făgăraș și a Munțiilor Leaota. Comunitățile care beneficiază de susținere prin Fondul Carpathia sunt:

Argeș: Dâmbovicioara, Rucăr, Valea Mare Pravăț, Lerești, Domnești, Nucșoara, Arefu, Sălătrucu, Dragoslavele, Stoenești, Cetățeni, Bughea de Sus, Berevoești, Albeștii de Argeș, Miorele, Mățău

Vâlcea: Perișani, Boișoara, Câineni

Sibiu: Turnu Roșu, Racovița, Avrig, Porumbacu de Jos, Cârțișoara, Arpașu de Jos

Brașov: Ucea, Viștea, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Lisa, Recea, Hărseni, Șinca, Șinca Nouă, orașele Făgăraș și Victoria

Dâmbovița: Pucheni, Runcu, Moroeni

Obiectivele programului

Fondul Carpathia are scopul de a sprijini întreprinderile locale în realizarea de proiecte care aduc beneficii economice și sociale directe și indirecte pentru Munții Făgăraș. În 2024, Fondul dispune de 50.000 de euro, iar finanțarea pentru fiecare proiect variază între 2.500 și 5.000 de euro. Aplicanții trebuie să contribuie cu 10% din bugetul total al proiectului.

Tipuri de proiecte care pot accesa un grant prin Fondul Carpathia

Proiectele trebuie să vizeze următoarele arii de activitate:

Crearea de produse și servicii bazate pe natură.

Îmbunătățirea comunicării în domeniul conservării.

Creșterea competențelor și a ocupării forței de muncă bazate pe natură.

Îmbunătățirea practicilor de afaceri prietenoase cu natura.

Criteriile de eligibilitate pentru proiecte:

Pentru a fi considerate eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească criterii stricte legate de înregistrare, locație geografică, relevanță față de tematicile stabilite, precum:

să fie întreprinderi înregistrate, care își desfășoară activitatea în zona Munților Făgăraș.

să aibă legătură cu Munții Făgăraș și să activeze în ecoturism (turism bazat pe natură), producție alimentară sau meșteșuguri.

să dețină licențele necesare pentru activitate (autorizație de funcționare, certificat constatator, aviz de siguranță alimentară).

durata proiectului să nu depășească 8 luni și să fie finalizat până la 30 aprilie 2025.

proiectul să abordeze cel puțin una dintre cele 4 teme menționate.

TVA-ul nedeductibil este eligibil pentru firmele neplătitoare de TVA, dar nu pentru cele înregistrate în scop de TVA.

să asigure minim 10% cofinanțare în numerar din bugetul proiectului.

Toate condițiile de eligibilitate, precum și detalii despre modalitatea de înscriere în procesul de finanțare sunt disponibile în „Ghidul de finanțare”.

Procesul de aplicare și calendarul

  • Lansarea: 9 iulie 2024

  • Depunerea cererilor de proiect – Solicitanții vor trimite documentele de candidatură către echipa Departamentului de Afaceri Verzi (DAV) din cadrul Fundației Conservation Carpathia la m.petrisor@carpathia.org până la data de 31 iulie 2024, ora 17:00. Documentele completate vor trebui să includă:

  • Formular de cerere

  • Bugetul proiectului

  • Documente justificative – a se vedea anexa A la formularul de aplicație

  • Evaluarea și selecția proiectelor: august 2024

  • Semnarea contractelor de finanțare: septembrie 2024

  • Implementarea proiectelor selectate: până la 30 aprilie 2025

Cum se poate aplica?

Înscrierea proiectelor pentru obținerea finanțării este deschisă până pe 31 iulie 2024. Formularul de aplicare poate fi descărcat de AICI, iar bugetul de AICI.

Beneficiarii selectați vor fi implicați într-un proces activ de implementare și raportare, fiind așteptați să respecte angajamentele și să contribuie la succesul viitoarelor runde de finanțare.

Pentru mai multe detalii despre Mecanismul de Granturi Mici – Fondul Carpathia, vă rugăm să contactați Departamentul de Afaceri Verzi la m.petrisor@carpathia.org sau vizitați www.carpathia.org.

Despre Fondul Carpathia

Fondul Carpathia este un mecanism de finanțare pentru dezvoltarea comunităților locale din jurul Munților Făgăraș. Acesta cuprinde două componente: o componentă de granturi, dedicate dezvoltării comunităților locale prin finanțarea proiectelor de conservare, sociale, educaționale, culturale, sportive, dar și o componentă de investiții, lansată în iulie 2024, care se adresează micilor întreprinzători locali din zona Munților Făgăraș.

În 2023, Fundația Conservation Carpathia a investit prin acest mecanism 410 mii de Euro în proiecte dedicate comunităților, iar în anul 2024 se estimează o investiție de peste 1 milion de Euro.

Despre Fundația Conservation Carpathia

Fundația Conservation Carpathia este cel mai mare proiect de conservare a naturii din Europa, care contribuie la refacerea ecosistemelor naturale din Munții Carpați, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale. Din 2009, fundația românească a salvat de la exploatare peste 27.000 de hectare de păduri și pășuni alpine în sudestul Carpaților Meridionali, achiziționândule cu scop de conservare, a plantat peste 4 milioane de puieți pe 1.991 de hectare afectate de tăieri, a creat o zonă de 78.000 de hectare pe care nu se desfășoară vânătoare sportivă și de trofee.

Fundația contribuie la bunăstarea comunităților din vecinătatea pădurilor protejate prin proiecte sociale, de educație și de dezvoltare de afaceri verzi, iar viziunea pe termen lung este crearea Parcului Național Munții Făgăraș.

Activitatea Fundației Conservation Carpathia este recunoscută la nivel național și internațional, recent organizația primind trofeul BAMBI, cel mai important premiu media din Germania, pentru categoria „Planeta Noastră”. Din 1948, BAMBI premiază personalități și organizații care se remarcă prin activitate și au un impact deosebit.