PARCUL NATURAL BUCEGI, REGULI DE RESPECTAT PENTRU TURIȘTI ÎNTR-O ARIE PROTEJATĂ

Parcul Natural Bucegi este cea mai vizitată arie naturală alpină din România. Întins pe suprafața a trei județe, Dâmbovița, Prahova și Brașov, parcul se bucură de aprecierea vizitatorilor. Totuși, Administrația Parcului Național Bucegi transmite un mesaj important către turiști, să respecte patrimoniul natural și să se informeze dinainte care sunt regulile pe care trebuie să le respecte într-o arie protejată.

 

Scopul principal al existenţei şi managementului Parcului este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţii umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică, deseori cu o mare diversitate specifică, genetică şi ecosistemică. Acest scop urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere sau turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Obligațiile turiștilor:

Este strict interzisă hrănirea voluntară sau involuntară a animalelor sălbatice.

În perimetrul Rezervaţiilor Naturale, Monumentelor Naturale şi zona de protecţie integrală şi strictă este interzisă montarea corturilor, aprinderea focului şi părăsirea traseelor turistice marcate.

 • În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră şi faună ocrotite şi/sau Rezervatii Naturale, turistii vor fi insotiti obligatoriu de catre agentii de teren, ghizii de turism ai Administratiei sau ghizi montani autorizati si legitimati de Administraţie, dacă în Planul de Management nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare va fi percepută o taxă ce va fi stabilită de către Administraţie.

  Tariful de vizitare al Parcului Natural Bucegi se instituie de către Administraţia Parcului şi se aprobă de către Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului, conform legii. Aceasta se stabileşte anual cu acordul Consiliului Ştiinţific, pentru fiecare categorie de persoane, autovehicol şi mijloc de campare, în parte. Tariful se percepe la punctele de acces şi control sau pe teritoriul Parcului de către persoane sau instituţii autorizate de Administraţia Parcului Natural Bucegi. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea serviciilor de cazare, transport, de comun acord cu Administraţiile publice locale şi proprietarii/administratorii obiectivelor turistice şi instalaţiilor de transport pe cablu. Vizitarea Parcului Natural Bucegi fără plata tarifului de vizitare este interzisă.

 • Vizitarea Parcului Natural Bucegi este permisă numai pe potecile marcate şi drumurile auto deschise şi semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile informative cu care sunt echipate acestea.
 • Este interzisă parasirea traseelor turistice marcate şi a traseelor de alpinism omologate, marcate şi pitonate.
 • Deschiderea şi omologarea de noi trasee turistice si de alpinism, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face în condiţiile legii cu acordul Administraţiei Parcului Natural Bucegi.
 • Camparea pe teritoriul Parcului Natural Bucegi se face în zona de dezvoltare durabilă pe amplasamente semnalizate corespunzător.
 • În zonele de campare sunt interzise: a) săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor, utilizarea oricăror materiale de origine vegetală precum cetină, ferigi, muşchi, brazde de iarbă, sub corturi; b) amplasarea de alte amenăjari cum ar fi umbrare, îngrădituri si altele asemenea , degradând peisajul;
 • În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice anume WC-uri ecologice, aducţiuni apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deşeurilor menajere si altele asemenea, semnalizate ca atare se va percepe taxa de campare de către Administratorul locului, taxa fiind folosită pentru întreţinerea /ecologizarea acestuia. Aprinderea focurilor pe teritoriul Parcului Natural Bucegi este permisă doar în zona de dezvoltare durabilă şi se reglementează astfel: a) sunt strict interzise tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, adunarea şi tăierea de material lemnos pentru foc în zonele în care acest lucru este interzis, precum şi folosirea celor doborâţi sau rupţi de fenomene naturale pentru foc. b) este interzisă aprinderea focului în golul alpin. c) este interzisă aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate în acest scop; d) este interzis aprinderea focului la distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii, dacă nu este altfel reglementat şi semnalizat pe panourile avertizoare.
 • Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea de plante, animale, roci sau fosile protejate din Parcul Natural Bucegi indiferent de scopul acestei colectări.
 • Accesul turiştilor însoţiţi de câini în Parcul Natural Bucegi este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă dacă nu este altfel prevăzut în legislaţia în vigoare. Perturbarea liniştii în zonele de extravilan, în locurile de campare şi în zonele cabanelor şi refugiilor este interzisă.
 • Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.
 • Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, barierelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Parcului.
 • Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni utilităţi, etc. Contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora va fi suportată de către executanţii acestor lucrări. Art. 134. Folosirea ambarcaţiunilor de orice tip fără autorizaţia APNB, pe lacurile de baraj este interzisă, cu excepţia celor destinate întreţinerii amenajarilor hidrotehnice.
 • Scăldatul şi utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare şi în lacurile de baraj sunt interzise. Spălarea autovehicolelor în apele din perimetrul Parcului este interzisă. Practicarea escaladei în PNB se face respectand natura si conservarea valorilor pentru care zona a fost declarată parc.
 • Este interzis accesul public cu mijloace mecanizate pe drumurile auto forestiere închise publicului şi semnalizate corespunzător, în pădure, pe cursurile de apă şi pe pajistile alpine. Este permisă folosirea acestor mijloace doar de către administratorii şi / sau proprietarii de teren în scopul bunei gospodăriri, înspre locurile deţinute de aceştia, precum şi de către echipele de intervenţie.
 • Este interzisă orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, în afara drumurilor publice, pe teritoriul Parcului Natural Bucegi. Mountainbike-ul sportiv poate fi practicat doar pe trasee special amenajate şi semnalizate corespunzător de către APNB.
 • Administraţia Parcului Natural Bucegi monitorizeaza turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Parc şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservarea biodiversităţii.
 • Turismul ecvestru este permis în Parc doar cu acordul APNB, pe traseele şi în condiţiile stabilite de aceasta. Art. 159. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare si fara plata tarifelor legale nu este permisă în PNB. Cei interesaţi pot obţine un permis temporar de la APNB, contra plăţii tarifului aprobat.
 • Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice se va face doar în locuri special amenajate şi semnalizate de către APNB.
 • Pârtiile existente, în curs de omologare la data elaborării prezentului Regulament precum şi cele ce vor fi realizate în zona de dezvoltare durabilă cu respectarea prevederilor legale definesc domeniul schiabil din PNB. Modul de realizare şi administrare a acestuia va avea la bază principiile de conservare şi protejare a patrimoniului natural.