PENITENCIARUL GĂEȘTI PUNE LA DISPOZIȚIA ANGAJATORILOR FORȚĂ DE MUNCĂ NECALIFICATĂ!

Penitenciarul Găești pune la dispoziţia beneficiarilor, pe bază de contract, forţă de muncă specială necalificată, din rândul persoanelor private de libertate, în exteriorul locului de deținere, pentru diverse domenii de activitate precum construcții, agricultură, silvicultură etc.

Folosirea la muncă a detinutilor nu implică încheierea unor contracte cu acestia, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar şi penitenciar. Se pot încheia contracte pentru efective de minim 10 persoane, tarifele negociate pornind de la salariul tarifar pe ora, minim pe economie/ pe persoană, fără TVA (tariful orar este negociabil, în baza Deciziei nr 500165/2017 a ANP și HG 4/2021). Clauzele contractuale sunt negociabile, în funcție de efectivele utilizate, distanța, tipul de lucrări etc.

Beneficiarul forţei de muncă trebuie să pună la dispoziţie mijloc de transport pentru deplasarea la punctul de lucru a persoanelor private de libertate şi a escortei aferente, după caz.

Printre beneficiile agenților economici care desfășoară activități lucrative cu persoane private de libertate, care reduc semnificativ problematica economico-administrativă, se numără:

eliminarea plății contribuțiilor suplimentare, care se plătesc în mod curent pentru un angajat (CAS, șomaj, sănătate, carte de muncă, fond de risc, ect.), la tariful orar negociat adaugându-se doar valoarea TVA, care este deductibilă.

eliminarea problemelor generate de legislația muncii (concedii de odihnă, concedii medicale, contract colectiv de muncă, zile libere neplătite acordate pentru probleme personale etc.)

în cazul problemelor ce pot sista temporar activitatea, poate fi sistat temporar și lucrul cu persoanele private de libertate, fără cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului, plătindu-se doar timpul efectiv de lucru.

în funcție de specificul activității beneficiarului și de amplasamentul punctului de lucru, desfășurarea activităților se poate realiza sub supravegherea personalului penitenciarului

Având în vedere faptul că unitatea este profilată exclusiv pe custodierea deținuților, care își execută pedeapsa privativă de libertate în regim deschis, detinutii custodiați aflându-se în ultima parte a traseului execuțional, acestia pot presta cu încredere activități lucrative în exteriorul locului de deținere, fără pază, demers ce are ca scop, printre altele, și facilitarea procesului de reintegrare în societate a acestora.

Pentru informații suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe domnul Comisar de poliție penitenciară Stelică Prioteasa, telefon 0245710254, int 102, e-mail Stelica.prioteasa@anp.gov.ro

Inspector de poliție penitenciară Ionela Claudia ISPAS

Purtător de cuvânt al Penitenciarului Găești