Peste 300 milioane de lei, pentru proiecte finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 306.155.180 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 214 obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Facturile au fost depuse de autoritățile publice locale din 38 județe, pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea unor poduri și podețe, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.