PIEȚELE ȘI TÂRGURILE POT FI ORGANIZATE ÎN AER LIBER! – DOAR CU PRODUSE AGROALIMENTARE!

Potrivit dispozițiilor art.101 ale anexei 3 din HG nr.856/2020 așa cum a fost completată și modificată prin HG nr.935/2020, începând cu data de 09.11.2020 pentru o perioadă de 30 de zile se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, a târgurilor, a bâlciurilor, a piețelor mixte și volante și a talciocurilor.

Prin excepție de la prevederile de mai sus menționate se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

În acest context am solicitat ca, în regim de maximă celeritate, autoritățile locale să identifice pe raza UAT-urilor lor , zone publice deschise (platouri, piațete, parcări și altele asemenea) în care să poată fi organizate piețe agroalimentare pentru întreaga perioadă de 30 de zile sau cu caracter volant în funcție de propriile decizii locale .

Facem precizarea că, pentru respectarea condițiilor impuse de articolul mai sus menționat, acolo unde soluțiile tehnice /constructive permit, se pot rabata , desființa pereții sau cortinele de protecție ale unor piețe astfel încât acestea să îndeplinească cerința unui spațiu deschis.

În urma întrunirii de lucru a Prefectului Județului Dâmbovița cu reprezentanții UAT-urilor în cauză, care a avut loc astăzi, 08.11.2020, au fost inventariate 14 UAT- uri pe raza cărora funcționează 21 de piețe agroalimentare. Dintre acestea 5 funcționau în spații închise iar autoritățile locale au luat măsuri ca standurile acestor piețe să fie scoase pe străzi sau alei în imediata vecinătate a locațiilor închise, astfel încât în relația cetățean-producător agricol să nu se înregistreze sincope.

De asemenea, în organizarea noilor piețe în zone publice deschise, am solicitat a se avea în vedere ca în cadrul acestora să se desfășuare numai acte și fapte de comerț cu produse agroalimentare, iar in algoritmul de alocare a acestor spații , prioritari vor fi producătorii agricoli atestați în condițiile legii.

Birou de presă Instituția Prefectului Dâmbovița