PLIMBARE CU MAȘINA ÎN WEEK-END? VEZI UNDE SUNT LUCRĂRI LA DRUMURI ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

COMUNICAT DE PRESĂ

privind programul lucrărilor la infrastructura rutieră

din Județul Dâmbovița, în perioada 12 – 16 iulie 2021

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 12 – 16 iulie 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:

1. Siguranța circulației

– semnalizare rutieră- montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulaței

2. Covor bituminos DJ 702B Lucieni , L= 0,550 km

3. Covor bituminos DJ 720A Mărcești–Gheboaia, L= 6 km – șanț trapezoidal pentru 2,6km

4. Covor bituminos DJ 720A Mărcești–Gheboaia, L= 6 km lucrări pregătitoare covor

bituminos L=2,900 km

5. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 710A sect. Diaconești – Moreni, km 0+000 – 22+800

6. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 711C Băleni Sârbi – DN 71

7. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 720A Gheboaia – DN 1A

8. Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești

9. Podeț pe DJ 722 la Sălcioara, km 12+963

10. Estetică rutieră – Cosit vegetație DJ 723 Văleni Dâmbovița, DJ 724 Malu cu Flori –

Pucheni, DJ 720A Gura Ocniței – Bucșani – Finta DN 1A, DJ 101G Cătunu – Crivățu

11. Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,

km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,

km 22+000 – km 41+694 (19.694 km)

12. Pod pe DJ 711E, km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu

13. Asfaltare străzi în comuna Corbii Mari

14. Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Dărmănești

15. Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga

16. Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă,

17. Modernizare DJ 711, sect. Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 – 35+135,

L=19,350 km;

18. Modernizare DJ 711 Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350 – 40+830, L= 5,48 km

19. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L= 5,812 km

20. Modernizare DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000-16+000, L=16 km

21. Parapete metalice de siguranță pe drumuri și poduri județene

22. Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi

23. Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia – Călugăreni, comuna Cornăţelu

24. Modernizare infrastructură rutieră în sat Niculești, comuna Niculești

25. Întreținere drumuri pietruite de interes județean în zona montană

26. Modernizare străzi în comuna Ciocănești

27. Covoare bituminoase Lot 1 și Lot 2, etapa a II-a

NOTĂ

ATENŢIE! BULETIN RUTIER

  1. Pe DJ 711 Ulmi – Băleni – Bujoreanca se închide temporar circulația rutieră în perioada 21.06.2021 – 31.10.2021, la km 16+050 pe raza comunei Băleni, pentru executarea lucrărilor de dezafectare a podului existent și construirea unui pod nou. Varianta ocolitoare de circulație va fi: DJ 711 (Racoviță) – DJ 711B (Bucșani) – DJ 720A (intersecție DC 28) – DC 28 (intersecție DJ 711).

  2. Podul pe DJ 701 peste râul Argeș situat la km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari este închis circulației publice începând cu data de 1.06.2021 pe o perioada de 4 luni. Varianta ocolitoare de circulație va fi Crovu – Zidurile – Potlogi – Corbii Mari – Ungureni ( DJ 701 – DJ 401A – DJ 711A – DJ 701)

  3. Drumul județean DJ 720B, în conformitate cu avizul I.P.J. Dâmbovița – Serviciul Rutier este închis temporar circulației rutiere pe sectorul Matraca (intersecție cu DJ 711) – Nisipuri (intersecție cu DN 72), cu excepția riveranilor în perioada 12.04.2021 – 01.08.2021.

Rutele alternative sunt specificate pe panourile de informare.

  1. Drumul județean DJ 719, sect. intersecție DN 72 – Răzvad și sect. intersecție cu str. Magrinii – Târgoviște este restricționat circulației pentru vehiculele cu masă mai mare de 7,5t.

  2. Podul pe DJ 702A, peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variante ocolitoare sunt drumurile locale.

  3. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:

DJ 503, sector Fierbinți – lim. jud. Argeș

DJ 611, sector Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit)

DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat pe zona

Miculești – Măgura – Costișata

DJ 720A, sector Gheboaia – Finta

DJ 722, pod îngust Mircea Vodă, comuna Sălcioara

DJ 712 A Fieni – Bădeni – Runcu

DJ 710 Bezdead – Costișata

DJ 716 Priboiu – Glodeni

DJ 711A sector Pod peste Argeș – Autostrada A1

Facem următoarele recomandări pentru participanţii la trafic:

  • Se va circula cu atenţie şi viteză redusă, în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având semnificaţia „drum cu denivelări”, adaptându-se viteza la starea părţii carosabile.

  • Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule

echipate corespunzător şi totodată a acorda o atenţie sporită în zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.

Vă rugăm a vă informa în prealabil asupra condițiilor meteorologice din zonă și în perioadele de atenționare meteorologică de vreme rea, prin intermediul A.N.M.

Se vor respecta, cu strictețe, semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și reglementare.

  • Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine și de la

Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Tehnică tel. 0245/207625, luni-vineri între orele 08.00-16.00.

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița