Poziția Avocatului Poporului față de eliminarea burselor sociale pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate

Prin Ordinul ministrului educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, au fost eliminate bursele de
ajutor social acordate elevilor din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate.
Decizia de a elimina această categorie de burse sociale este pe cât de surprinzătoare pe
atât de nedreaptă, având în vedere că ea afectează elevii din mediul rural care sunt nevoiți să meargă în altă localitate la liceu, pentru că nu au în cea de domiciliu o astfel de instituție de învățământ. Mai mult, ea a nu fost anunțată public de Ministerul Educației, astfel cum acesta avea obligația legală potrivit dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
În opinia Avocatului Poporului, prin eliminarea acestor burse se mențin și se vor adânci
inechitățile între elevii din mediul rural și cei din mediul urban, ceea ce contravine chiar
Proiectului România Educată care, la Capitolul III punctul 1 Valorile promovate prin
sistemul de educați, evidențiază în mod expres principiile care fac referire la echitate, după
cum urmează:
Sistemul de educație asigură și respectă dreptul fiecărui elev de a avea șanse egale de
acces și de progres în educație, dar și de finalizare a studiilor. Un obiectiv fundamental privind
echitatea este reducerea decalajelor dintre oportunitățile de învățare oferite grupurilor
dezavantajate și cele oferite majorității. Este asigurată participarea echitabilă a tuturor
potențialilor beneficiari la o educație de calitate, acordând atenție sporită nevoilor individuale de învățare. O prioritate o reprezintă reducerea decalajului dintre învățământul rural și cel urban. Sistemul este centrat pe cel care învață și se adaptează la nevoile lui, astfel încât fiecare elev să își atingă potențialul maxim.
Avocatul Poporului subliniază că, indiferent de locul în care s-au născut, de
situația economică a familiei sau de etnie, toți copiii au dreptul la educație de calitate, iar
acestora trebuie să le fie asigurate șanse egale la educație și ulterior la acces pe piața
muncii.
București, 12 septembrie 2022