PREFECTURA DÂMBOVIȚA: TICHETE SOCIALE PENTRU MESE CALDE! CINE SUNT BENEFICIARII?

Astăzi, la sediul Instituției Prefectului-județul Dâmbovița, au fost primite cele 6.423 de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru persoanele vârstnice din județul Dâmbovița ce intră sub incidența Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările ulterioare.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde au fost emise în cadrul Programul României pentru ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, urmând a fi repartizate uAT-urilor și înmânate beneficiarilor.

Destinatarii finali sunt persoanele care au împlinit vârsta de 75 ani și beneficiază de îndemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi, prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii, precum și persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate.

Biroul de presă INSTITUȚIA PREFECTULUI DÂMBOVIȚA