PREMIILE REVISTEI „REGAL LITERAR”, 15 IULIE 2021

La 15 iulie 2020, muzicianul și scriitorul Claudiu Dumitrache a fondat, în mediul online, revista Regal Literar, dorind ca aceasta să reprezinte și să promoveze valorile autentice ale literaturii și culturii române. La scurt timp, echipa a fost definită prin alăturarea distinsului acad. Ioan-Aurel Pop (Director de Onoare) și filologului Nicolae Florentin Streche (redactor și secretar). De-a lungul acestui an, importante personalități ale culturii române contemporane au publicat în revistă poezii, lucrări sau comentarii. În mai 2021, revista Regal Literar a deschis redacție și la Chișinău, aceasta avându-l ca Director de Onoare pe regretatul venerabil al culturii Nicolae Dabija, care s-a născut pe 15 iulie, asemenea proiectului Regal Literar.
Revista Regal Literar a fost și este parte a mai multor evenimente culturale și literare, printre acestea numărându-se, în special, evenimentele și festivalurile organizate de Societatea Scriitorilor Târgovișteni și de Cenaclul Literar-Cultural George Coandă Potlogi. Susțineri deosebite sau parteneriate de bun-augur au venit din partea Euro Education Federation, Uniunea Scriitorilor de Limba Română, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Bibliotecile Județene Dolj și Dâmbovița, Uniunea Jurnaliștilor Independenți, precum și din partea revistelor Magazin Critic, Poduri de Dor, ziarul Ultima Oră sau trustul Gândul, Revista Regal Literar existând sub egida Asociației Talentelor (Președinte: Cosmina Călin).
La propunerea redacției Regal Literar, s-a constituit un nou record național literar, omologat oficial de Asociația Cartea Recordurilor din România, acesta fiind atribuit poetului Ioan Vasiu – românul care a publicat peste 2.000 de catrene.
În luna martie 2021, Regal Literar a decernat prima parte a premiilor anuale, prin care s-a recunoscut și apreciat excelența unor autori de referință din România și Republica Moldova. Fiind citată de mai multe publicații online din România și Republica Moldova, revista Regal Literar a fost remarcată și de publicația Radar de Media, revista bucurându-se de un număr notabil de cititori.
Astăzi, cu această ocazie specială, continuăm decernarea premiilor revistei Regal Literar, care reprezintă prețuirea redacției și, totodată, excelența personalităților premiate.