PREVENIREA INCENDIILOR PROVOCATE DE COȘUL SAU BURLANUL DE FUM

De la coșul de fum, poți rămâne iarna-n drum!

Coșurile de fum sau cele pentru evacuarea gazelor fierbinți sunt indispensabile oricărei locuințe. Atunci când funcționează corect, acestea asigură un randament ridicat al surselor de căldură. În situațiile în care este montat greșit sau nu este întreținut corespunzător, coșul de fum devine un adevărat pericol pentru locuitorii construcției, dar și pentru vecinătăți. Această situație este una dintre cele mai frecvente cauze ale unui incendiu în sezonul rece.

O mare parte a populației, iarnă de iarnă se încălzește la sobe, cele mai multe sunt pe bază de lemne. Din cauza dificultăților materiale, aproape jumătate din numărul celor care se încălzesc la sobe, folosesc aceste surse de radiație termică și peste an pentru a găti hrana zilnică. Cei mai mulți dintre utilizatorii acestor sobe minimalizează sau ignoră complet curățarea coșurilor de evacuare a fumului.

În consecință, pentru a evita incendiile provocate din cauza coșurilor sau burlanelor de fum necurățate, amplasate necorespunzător față de materialele combustibile sau neîntreținute corespunzător, vă rugăm să verificați, să curățați și să reparați coșurile de fum, ori de câte ori este nevoie, obligatoriu anual, premergător sezonului rece.

De asemenea, este necesar să:

  • NU folosiți sobe cu fisuri/crăpături sau alte mijloace de încălzire defecte și obligatoriu să aibă ușițe la focare/cenușare;

  • NU uscați pe sobe materiale combustibile (lemne, rufe sau alte materiale);

  • NU supraalimentați sobele și obligatoriu ușița focarelor trebuie închisă, pe cât posibil să nu fie lăsate nesupravegheate. Recomandăm amplasarea unei tave metalice pe podea;

  • NU aprindeți focul cu benzină, motorină sau alte lichide inflamabile care produc vapori;

  • NU lăsați niciodată copii nesupravegheați cu soba aprinsă ori cu sursele de aprindere la îndemână.

Izbucnirea incendiilor în locuințe și gospodării cetățenești poate fi preîntâmpinată dacă sunt respectate masurile minime specifice de prevenire a incendiilor.

Fii responsabil!

Salvează vieți!

Salvează-ți casa!