PRIMĂRIA TÂRGOVIȘTE, LA ORA BILANȚULUI

21 de investiții recepționate anul acesta (reabilitare Parcul Mitropoliei, reabilitare Șoseaua Găești, reabilitare, modernizare, extindere, dotare Școala Gimnazială „Matei Basarab”, sistemul modern de iluminat public, etc.), 71 de proiecte în curs și 1.185.623.646,01 ??? (??????? 240.000.000 ????), valoarea investițiilor record aflate în derulare, în diferite etape, la nivelul municipiului Târgoviște!
Școli, grădinițe, creșe, străzi, parcuri, baze sportive (inclusiv stadion), autobuze, infrastructura de transport (inclusiv stații noi de călători, autogări, coridoare de transport), eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, insule digitalizate pentru colectarea deșeurilor menajere, reprezintă numai câteva dintre obiectivele de investiții în curs și care transformă în fiecare zi orașul nostru!
De ramarcat că aproximativ 85% dintre proiecte se realizează cu fonduri nerambursabile, în principal europene, dar și cu bani atrași prin diferitele programe de finanțare gestionate de către Guvernul României!
Dezvoltarea municipiului Târgoviște va continua!
Sărbători cu sănătate, cu liniște și un an nou mai bun! -a precizat Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște.