PROCENT DE MINIM 60% PERSONAL VACCINAT PENTRU RELUAREA CURSURILOR CU PREZENȚĂ FIZICĂ! IATĂ HOTĂRÂREA COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 99 din 05.11.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19
Având în vedere propunerea Ministerului Educației referitoare la stabilirea
condițiilor în care este permisă participarea fizică a elevilor la cursuri,
luând în considerare analiza factorilor de risc privind managementul situației de
urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 03.11.2021,
realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției
împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, în contextul necesității menținerii condițiilor de desfășurare a activităților didactice care să permită asimilarea și aprofundarea cunoștințelor, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 38 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014
privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se propune ca, pentru adaptarea modalității de desfășurare a cursurilor
din cadrul unităților de învățământ la contextul epidemiologic actual, Ministerul
Educației și Ministerul Sănătății să modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021
Pagina 2 din 2
aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2 cu modificările și completările ulterioare, în sensul prevederii
următoarelor scenarii:
a)desfășurarea cursurilor zilnice, cu prezență fizică, la nivelul tuturor unităților de
învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60 % din personal
este vaccinat;
b)desfășurarea cursurilor în regim online la nivelul tuturor unităților de
învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60 % din personal
este vaccinat;
c) desfășurarea cursurilor cu participarea fizică la nivelul tuturor unitățile de
învățământ special indiferent de procentul de vaccinare al personalului.
Art.2 – Măsurile prevăzute la art. 1 produc efecte doar în situația aprobării lor
prin Ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine
și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Iată lista cu rata de vaccinare pentru școlile din județul Dâmbovița. Datele vor fi actualizate în perioada imediat următoare.

NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT RATA DE VACCINARE DIN UNITATE
(%)
1 CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ DÂMBOVIȚA 100,00
2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARU 98,00
3 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE 97,20
4 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PUCIOASA 96,15
5 COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA 92,45
6 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 90,24
7 COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI 90,00
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI 90,00
9 LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI 89,87
10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI 89,00
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEȘTI-VALE 88,46
12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCU 88,23
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIA 88,00
14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROȘIȚA 87,50
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE 86,90
16 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIȘTE 86,67
17 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIȘTE 86,66
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTA 86,49
19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” TÂRGOVIȘTE 86,13
20 CLUBUL COPIILOR ”NICOLAE MATEESCU” PUCIOASA 85,72
21 COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE 85,23
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚA 85,18
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE 85,00
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA 84,75
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI 84,00
26 ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIȘTE 83,33
27 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÂRGOVIȘTE 83,33
28 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA 83,07
29 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIȘTE 82,86
30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI 82,60
31 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI 82,25
32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIȘTE 82,14
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU” GĂEȘTI 82,00
34 GRĂDINIȚA ”DOROTHY” TÂRGOVIȘTE 81,25
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMI 81,25
36 CLUBUL COPIILOR GĂEȘTI 81,00
37 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIȘTE 80,80
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTI 80,70
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE 80,70
40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE 80,64
41 COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE 80,00
42 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLENI 80,00
43 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTE 80,00
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTI 80,00
45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGA 80,00
46 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIȘTE 79,41
47 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI 79,31
48 LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE 79,00
49 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTI 79,00
50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI 78,70
51 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENI 78,57
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ 78,57
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTI 78,43
54 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE 78,26
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEAD 78,00
56 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE 77,77
57 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI 77,77
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTI 77,14
59 ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI 77,00
60 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIȘTE 76,66
61 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MORENI 76,60
62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTI 76,47
63 LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI 76,06
64 LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 75,60
65 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE 75,60
66 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI 75,00
67 LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI 75,00
68 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIȘTE 75,00
69 LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE 74,50
70 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE 74,19
71 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA 74,00
72 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI 73,91
73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI 73,00
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET 73,00
75 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET 72,50
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE 72,50
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU 72,34
78 LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA 72,00
79 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARI 72,00
80 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEȘTI 71,79
81 COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI 71,64
82 GRĂDINIȚA ”PRICHINDEL” PUCIOASA 71,50
83 LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE 70,97
84 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA BĂI 70,58
85 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI 70,37
86 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA 70,20
87 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” TÂRGOVIȘTE 70,00
88 LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU 70,00
89 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI 69,84
90 LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI 69,70
91 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI 69,35
92 LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE 69,31
93 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA 68,42
94 LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE 68,00
95 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚI 67,85
96 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI 67,74
97 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA 67,61
98 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD 67,39
99 CASA CORPULUI DIDACTIC TÂRGOVIȘTE 66,66
100 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI 65,20
101 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI 65,00
102 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE 65,00
103 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI 65,00
104 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI 64,81
105 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI 64,28
106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI 64,28
107 COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE 63,15
108 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI 63,04
109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTI 62,79
110 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE 62,75
111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANI 62,71
112 LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI 62,62
113 PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTE 61,76
114 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARI 61,27
115 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENI 60,86
116 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII 60,71
117 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 60,70
118 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARA 60,60
119 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIȘTE 60,00
120 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE 60,00
121 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI 59,09
122 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU 58,82
123 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS 58,82
124 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI 58,06
125 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE 57,14
126 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGI 57,00
127 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚII 56,00
128 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORI 56,00
129 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA” TÂRGOVIȘTE 55,15
130 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU 55,10
131 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”METAPLAST EDUCATION” TITU 54,55
132 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTI 54,54
133 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRA 53,85
134 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂ 53,80
135 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE 53,48
136 LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI 53,00
137 LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI 52,63
138 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIȘTEA 52,50
139 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA 52,08
140 LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU 51,72
141 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELU 51,72
142 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI 51,72
143 ȘCOALA PRIMARĂ MOȚĂIENI 50,00
144 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚU 49,10
145 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA 47,92
146 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI 47,82
147 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS 47,05
148 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTI 47,00
149 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENI 46,66
150 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANA 46,00
151 LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE 43,00
152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI 43,00
153 GRĂDINIȚA ”MODEL” VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD 42,85
154 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTE 41,86
155 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTI 41,67
156 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG 37,00
157 LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA 35,00
158 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALE 33,00
159 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI 32,25
160 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANU 30,00