PROFESIA DE PSIHOTERAPEUT ARE NEVOIE DE UN CADRU LEGAL ADECVAT!

Un proiect de lege Privind Organizarea și Exercitarea Profesiei de Psihoterapeut în România a fost depus spre dezbatere și aprobare în Parlamentul României încă din anul 2019. Actul normativ are în vedere reglementarea profesiei de psihoterapeut în România, țara noastră fiind una dintre puținele țări europene unde nu au fost adoptate legi speciale în legătură cu această categorie profesională.

Comunitatea psihoterapeuților practicieni din România, prin reprezentanți ai asociațiilor formatoare în psihoterapie, desfășoară un demers continuu de dezvoltare a excelenței în psihoterapia românească la standarde europene începând cu anul 1993.

În acest sens a fost constituită Federația Română de Psihoterapie, o asociație formată cu scopul de a asigura un sistem integrat de reprezentare și colaborare la nivel național în domeniul psihoterapiei.

Principalele obiective vizează promovarea și dezvoltarea psihoterapiei, alinierea la standardele profesionale europene și internaționale, cooperarea și colaborarea cu instituțiile și autoritățile de reglementare profesională, formarea profesională, susținerea activității de cercetare pentru dezvoltarea unor strategii de intervenție psihoterapeutică validate științific, organizarea de manifestări și evenimente științifice, integrarea psihoterapiei în strategiile naționale de creștere și îmbunătățire a sănătății mentale.

Federația Română de Psihoterapie este membră a Asociației Europene de Psihoterapie (EAP), în calitatea sa de Asociație Națională Umbrelă și de Acreditare, statut care i-a fost conferit încă din anul 1993. În această calitate, Federația Română de Psihoterapie, prin Comisia de Certificare Europeană ca Psihoterapeut are competențe pentru evaluarea și recomandarea psihoterapeuților români pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut.

Federația Română de Psihoterapie a reunit în timp peste 30 de asociații și organizații de formare și dezvoltare profesională specializate în mai multe modalități psihoterapeutice, care sunt atestate și recunoscute la nivelul asociațiilor europene de profil.

În cadrul asociațiilor membre sunt afiliați peste 6000 de psihoterapeuți practicieni, pe diferite trepte de specializare, peste 150 de formatori și supervizori și sunt în diferite stadii de formare profesională peste 1000 de cursanți.

Prin demersurile întreprinse încă de la înființarea sa în 1990, Federația Română de Psihoterapie este o continuatoare a mișcării istorice de dezvoltare și promovare a psihoterapiei în România, construind punți între generații.

În același timp la nivel european, Asociația Europeană de Psihoterapie, reprezentantă a 128 de organizații din 41 de țări europene, cu peste 120.000 de psihoterapeuți a început demersurile pentru crearea unui cadru legislativ de formare profesională avansată în psihoterapie. În acest sens Comisia Europeană conlucrează cu Asociația Europeană de Psihoterpie în vedere realizării unei Directive privind Recunoașterea Calificărilor Profesionale pentru psihoterapie ca profesie distinctă, autonomă și independentă.

În întâmpinare curentului european o serie de state membre ale Uniunii Europene au adoptat deja norme legale care reglementează în mod distinct profesia de psihoterapeut, state precum Germania, Austria, Italia, Croația, Lituania, Malta și Finlanda.

Dat fiind faptul că, pe de o parte, în România există un cadru legislativ coerent care să reglementeze profesia de psihoterapeut iar, pe de altă parte, având în vedere amploarea acestei profesii în România precum și principiile și metodele de formare profesională specifice distincte de alte profesii considerăm necesară adoptarea unei legi care să reglementeze organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut și care să legifereze următoarele aspecte:

 • Definirea termenilor care guverneză profesia de psihoterapeut;
 • Principiile de bază care guverneză profesia de psihoterapeut;
 • Competențele specifice profesiei de psihoterapeut;

 • Condițiile necesare în vederea obținerii calității de psihoterapeut;
 • Condițiile necesare în vederea obținerii calității de psihoterapeut formator;
 • Condițiile necesare în vedere obținerii calității de asociație profesională de psihoterapie care este abilitată să susțină cursuri de formare profesională;
 • Conițiile privind formarea profesională continuă;

 • Condițiile și modalitățile de exercitare a profesiei de psihoterapeut;

 • Drepturile și obligațiile psihoterapeutului;

 • Condițiile și modalitățile de încetare a calității de psihoterapeut;

 • Organele de conducere ale profesiei de psihoterapeut precum și modul de funcționare ale acestora;

 • Sancțiunile disciplinare aplicabile psihoterapeutului în cazul încălcării normelor care reglementeză profesia de psihoterapeut precum și procedura de aplicare a acestora;
 • considerăm că este momentul potrivit să ne aliniem european prin promovarea legii psihoterapiei în România. Acest proiect de lege își propune să respecte principiile și valorile psihoterapiei, dreptul profesional dobândit al specialiștilor psihoterapeuți români, dreptul la continuarea proceselor de formare și de supervizare în conformitate cu normele în vigoare la momentul începerii acestora, să se regăsească aspiranții prezenți și viitori și stabilirea unor pași firești care să dea măsura adaptării naturale și necesare la evoluția profesiei, la standardele și criteriile europene.
 • Aceasta va fi o lege și a viitorului, pentru tinerele generații care au dreptul să primească însoțire pe întreg traseul profesional, protecție și formare academică într-o identitate clară de psihoterapeut.

PROIECTUL DE LEGE POATE FI ACCESAT AICI!