PROIECTUL DE RESTAURARE DE LA MĂNĂSTIREA VIFORÂTA, UN SUCCES!

Proiectul „Restaurarea și consolidarea Bisericii “Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița” a fost implementat prin parteneriatul dintre UAT Comuna Aninoasa și Mănăstirea Viforâta, în calitate de beneficiar, prin semnarea contractului de finanțare Nr.610/23.10.2017.

Implementarea proiectului a inceput de la semnarea contractului de finantare, respectiv din data de 23.10.2017.

Demersurile privind obtinerea finantarii au inceput in data de 14.07.2015, odata cu actualizarea documentatiei tehnico-economice, iar intreg procesul de implementare a proiectului a durat 102 luni, respectiv pana la data de 31.12.2023 aceasta cuprinzând şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 8.638.327,28 lei, din care Valoarea totală eligibila 7.743.995,87 lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 6.582.396,48 lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 1.006.719,47 lei, Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului 154.879,92 lei.

Pentru realizarea Obiectivului general, si anume valorificarea potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta, pe piața turistică națională și internațională, prin resturarea și introducerea acesteia în circuitul turistic, precum și prin consolidarea și modernizarea infrastructurilor conexe, a fost semnat contractul de executie lucrari nr. 63/12.11.2019 cu operatorul economic PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRL ce s-a finalizat cu o valoare 7.693.651,28 lei TVA inclus.

Lucrarile au fost executate in perioada 14.01.2020-06.06.2022 iar receptia lucrarilor s-a realizat in data de 18.10.2022.

Au fost realizate lucrari constand in principal, din:

Pentru partea de Rezistenta si Arhitectura: Interventii de conservare-restaurare la nivelul stratului pictural/icoane; Restaurare componente artistice – Restaurare iconostas, Consolidare, Desfaceri si demolari;

Lucrari pentru: Instalatie termica, Instalatie termica in incinta si alimentare cu apa, Instalatii electrice, Instalatie paratraznet, Instalatie detectie incendiu, Instalatie detectie incendiu muzeu,Instalatie sistem , Instalatie sistem de supraveghere, Instalatie electrica centrala, Sistematizare pe verticala spatii verzi.

Au fost achizitionate urmatoarele Dotari: Centrala termica si accesorii, set control microclimat (aparat control – 2 buc și dezumidificator – 2 buc), set audio ghiduri (10 buc), inscripții braille pentru nevăzători-4 buc, covor tactil nevăzători – 30 ml, sistem supraveghere cu camere / antiefracție, set mobilier expunere carte și icoane, infochioșc 2 buc, stingătoare CO2 9 buc, set eurocontainere 1100 l colectare selective.

De asemenea prin activitatea de marketing, au fost realizate urmatoarele:

1) Organizare eveniment cultural-religios “Muzica psaltică între trecut și viitoraxat pe activitatea de excepție a ieromonahului Macarie (1780-1836) – teolog, traducător și compozitor de muzică bisericească. În cadrul evenimentului din data de 06.11.2023 au fost susținute activități specifice și anume: concert muzică religioasă prin invitarea personalităților marcante din domeniu, recital de poezie, expoziție de pictură bisericească precum și un inedit concurs de bătut toaca. Au fost acordate premii și diplome tuturor participanților la eveniment. Informații cu privire la desfășurarea evenimentului au fost postate pe website-urile existente,atât inainte de desfășurare cât și după, www.manastireaviforata.ro și www.primăriaaninoasa.ro precum și publicate în presa locală/națională;

2) Realizare film de prezentare de durată scurtă prezentat in limbile romană și engleză care a fost postat pe website atât pentru informarea potențialilor turiși, dar și pentru utilizarea lui în unitățile de învățământ cu ocazia derulării orelor de religie, istorie, cultură civică sau alte activități educaționale;

3) Stabilirea unui plan privind introducerea in circuitul turistic cultural-religios a obiectivului restaurat formalizat prin semnarea unui acord de parteneriat/promovare prin care se angajează să promoveze reciproc acest circuit de către reprezentanţii comunității locale, precum și conducerea instituțiilor de cult implicate şi agenţiile de turism interesate.

4) Campanie de promovare on-line și of-line:prin websiturile www.manastireaviforata.ro și www.primăriaaninoasa.ro atât pentru Ansamblul Monahal „Mănăstirea Viforâta”, cât și pentru Biserica”Sf. Gheorghe” -obiectiv de patrimoniu. Au fost realízate materiale de promovare personalizate (magneți, semne de carte, suport pentru pahare, ce au fost distribuite in cadrul evenimentului organizat prin implementarea proiectului.

Cercetările arheologice preventive din lunile februarie – iunie 2020, realizate in interiorul bisericii Sf. Gheorghe din Mânăstirea Viforâta, jud Dâmbovița au surprins succesiunea in timp a cel puțin trei biserici de zid. Din cea mai veche dintre acestea (secolul XV cu aproximatie anul 1530), au fost surprinse in situ elemente constructive inedite, foarte bine păstrate si conturate. Acest fapt a obligat cumva beneficiarul, de a analiza si hotărî in favoarea păstrării si expunerii muzeistice a unui model de succesiune in timp a unui lăcaș de cult important pentru cultura spirituala a Evului Mediu Romanesc. Tocmai existenta acestor vechi biserici justifica statutul de monument istoric de vârsta medievala a ansamblului mânăstiresc, restaurat complet in epoca moderna si contemporana. Ineditul si frumusețea acestor noi descoperiri justifica întrutotul inițiativa noastră de a face vizibil tuturor eforturile arheologiei de a aduce la lumină si cunoaștere trecutul istoric al tarii.

Mai precizam ca proiectul de restaurare actual al monumentului de sec. XIX nu a prevăzut cercetări arheologice preventive, asa cum adesea se întâmpla in ultimul timp, deși era cunoscuta existenta unei biserici medievale, încă din cercetarea arheologica din anul 2010. Prin săpăturile din anul 2020 a mai fost adăugat istoriei un nou lăcaș de cult, descoperit prin eforturile arheologiei, iar o eventuala reîngropare a sa nu ar fi facut altceva decât sa ascundă tocmai piatra de temelie care a determinat obținerea de fonduri europene pentru restaurarea ansamblului monahal.

De asemenea au fost obtinute date noi si despre a doua biserica despre care existau cateva date, respectiv ca dateaza din secolul XVI, cu abside poligonale, tip Matei Basarab, cu numeroase analogii, inclusiv in Târgoviște, avand ca reper aproximativ anul 1650.

Totodata, este important de mentionat faptul ca proiectul „Restaurarea și consolidarea Bisericii “Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița” a participat la concursul ”Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud – Muntenia”, unde a obtinut un bine meritat premiu pentru proiect de succes, pe Axa 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, doemniul de investții – patrimoniu cultural.