RATA ȘOMAJULUI! CEI MAI MULȚI ȘOMERI SUNT DIN MEDIUL RURAL!

2,53 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna mai 2022

La sfârșitul lunii mai 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4895 șomeri (din care 2389 femei), rata șomajului fiind de 2,53 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,43 %, în această lună acest indicator a  crescut cu 0,10 pp.

Din totalul de 4895 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 798 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4097 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 649  șomeri provin din mediul urban și 4246 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4895
< 25 ani 649
între 25-29 ani 393
între 30-39 ani 767
între 40-49 ani 1088
între 50-55 ani 942
peste 55 ani 1056

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (38,0 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 33,8 % din totalul şomerilor înregistraţi. 14,7 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 10,9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 2,6 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1197 persoane foarte greu ocupabile, 2755 greu ocupabile, 462 mediu ocupabile, iar 481 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița