RATA ȘOMAJULUI, ÎN CREȘTERE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

3,09 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna martie 2021

La sfârșitul lunii martie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 5956 șomeri (din care 2849 femei), rata șomajului fiind de 3,09 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,96 %, în această lună acest indicator a crescut cu 0,13 pp.

Din totalul de 5956 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1652 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4304 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1146 șomeri provin din mediul urban și 4810 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

5956

< 25 ani

706

între 25-29

344

între 30-39

902

între 40-49

1510

între 50-55

1330

peste 55 ani

1164

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (31,6 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 29,5 % din totalul şomerilor înregistraţi. 21,2 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 13,2 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,5 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2047 persoane foarte greu ocupabile, 3136 greu ocupabile, 427 mediu ocupabile, iar 346 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița