RATA ȘOMAJULUI, ÎN SCĂDERE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

Comunicat de presă
2,98 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna mai 2023
La sfârșitul lunii mai 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4898 șomeri (din care 2707 femei), rata șomajului fiind de 2,98 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,07 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,09 pp.
Din totalul de 4898 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 990 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3908 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 853 șomeri provin din mediul urban și 4045 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (36,1 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 29,1 % din totalul şomerilor înregistraţi. 20,6 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 11,3 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 2,9 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1060 persoane foarte greu ocupabile, 2676 greu ocupabile, 543 mediu ocupabile, iar 619 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.anofm.ro.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița