RATA ȘOMAJULUI, ÎN SCĂDERE

Comunicat de presă

2,73 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna Ianuarie 2024

La sfârșitul lunii ianuarie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4651 șomeri (din care 2450 femei), rata șomajului fiind de 2,73 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,75 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,02 pp.

Din totalul de 4651 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1181 erau beneficiari de îndemnizaţie de şomaj, iar 3470 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 730 șomeri provin din mediul urban și 3921 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Persoane înregistrate la finele lunii

Total

4651

< 25 ani

824

între 25-29 ani

385

între 30-39 ani

696

între 40-49 ani

970

între 50-55 ani

874

peste 55 ani ani

902

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (33,9 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 29,7 % din totalul şomerilor înregistraţi. 21,0 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,0 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 3,4 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1018 persoane foarte greu ocupabile, 2058 greu ocupabile, 1434 mediu ocupabile, iar 141 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița